A Közép-európai Mediációs Intézet Céljai

 • A nemzetközi szakirodalom folyamatos nyomon követése, magyarországi megismertetése
 • Szakkönyvtár kialakítása és működtetése
 • A nemzetközi jó gyakorlatok hazai bemutatása
 • A Magyarországon kialakult jó gyakorlatok nemzetközi bemutatása
 • Konferenciák, workshopok és esetmegbeszélő tréningek szervezése
 • Negyedévente megjelenő szakmai folyóirat létrehozása, terjesztése
 • A mediáció népszerűsítése céljából ismeretterjesztő kiadványok készítése
 • A békés vitarendezés megismertetése a fiatal korosztályokkal (iskolai program), pedagógusok továbbképzése
 • A hazai jogalkotás folyamatos monitoringozása, javaslatok megtétele
 • Kezdő mediátor gyakorlati program kialakítása
 • Az ún. „free – mediáció” bevezetése és alkalmazása a szociálisan rászorulók részére
 • Képzések szervezése, képzési jegyzék elkészítése
 • Új típusú mediátor (bővített) névjegyzék kialakítása
 • Kutatási program kialakítása, szervezése
 • Hazai és nemzetközi (elsősorban EU) pályázatokon való részvétel
 • Tanácsadás, információnyújtás (honlap, facebook oldal és blog üzemeltetése) a tagok, mediátorok és érdeklődők részére
 • Határon átnyúló családi mediációs honlap létrehozása és üzemeltetése
 • Az ún. on-line mediáció lehetőségének vizsgálata, kereteinek megteremtése
 • Modern és biztonságos kommunikációs csatornák kidolgozása és használata, beleértve a kifejezetten a határon átnyúló családi mediáció céljára kidolgozott informatikai eszközöket
 • Az ún. prevenciós skála magyarországi bevezetésének elősegítése
 • Együttműködés kialakítása egyetemekkel és főiskolákkal egy gyakornoki program kialakítása céljából.

A Közép-európai Mediációs intézet alapítói bírók, jogászok, ügyvédek, mediátorok, gyermekjóléti szakemberek, akik olyan stabil és magas szintű szakmai hátteret biztosítanak, amely garantálja, hogy a Közép Európai Mediációs Intézet tevékenysége mindig magas szintű és kiemelkedő szakmai tartalmú lesz.

 

Az Intézetről további információkat és friss híreket, elemzéseket az alább internetes oldalon találhat:
https://www.facebook.com/kemi.mediacio