Bemutatkozás

A Közép Európai Mediációs Intézet azért jött létre, hogy a mediáció, mint alternatív vitarendezési mód magyarországi elterjesztésében, fejlesztésében aktív szerepet vállaljon; a mediációt, mint alternatív vitarendezési formát népszerűsítse, tekintettel arra, hogy ez a módszer hozzájárulhat egy egészségesebb, harmonikusabb társadalom kialakulásához.

Az Intézet fő célja, hogy meghatározó szerepet töltsön be a Magyarországon tevékenykedő mediátorok képzésében, továbbképzésében, bekapcsolódjon a jogalkotási folyamatokba a mediáció területén és meghatározó szakmai központja legyen a magyarországi mediációnak.

Az alapító tagok valamennyien olyan jogászok (ügyvédek, bírák, igazságügyi szakemberek), segítő szakemberek (családsegítők, gyermekjóléti szakemberek), akik felelősséget éreznek egy egészségesebb és harmonikusabb társadalom kialakításában, valamint elkötelezett hívei a békés együttélés feltételei megteremtésének.

Erre bizonyítékként szolgálnak a tagok által tett hitvallások is, amelyeket a honlapunkon mindenki elolvashat. Csak néhány fontos gondolatot szeretnék kiemelni ezek közül:

„Sok a mediátor a piacon, nagyon nehéz eligazodni azoknak akik szakembert keresnek, és én nagyon sok negatív visszajelzést kaptam az évek során – így mára inkább kerülik a mediációt a válófélben lévők. Vissza kell állítani a mediáció presztizsét, erősíteni a közbizalmat, hatékony gyakorlati – és nem elméleti – képzésre lenne szükség, és a mediációs munka folyamatos felülvizsgálatára - mint a pszichológusoknál az állandó szupervízió."


„Kis idő elteltével rájöttem, hogy én a konfliktus helyett a megegyezést, a harc helyett a békét; azaz a két oldal „igazságának" egymáshoz közelítését keresem, ebben szeretnék a feleknek segíteni. Hiszek ugyanis abban, hogy két ember, ha van akár csak egy közös pont az életükben, akkor akármilyen természetű és bármekkora is legyen a vita, meg tudnak egymással egyezni, ha megvan a kellő motivációjuk és segítségük egy harmadik személy (közvetítő) képében".

„A mediáció egy olyan fontos értéket képvisel, amelynek elismertetése, fejlesztése és szakmai színvonalának védelme, valamennyi szakterületen tevékenykedő szakember elsődleges célja és feladata kell, hogy legyen."


„Szeretném, ha a mediáció fejlesztésében és terjesztésében a mediátorok mellett jogászok, ügyvédek, bírók, ügyészek, pszichológusok, családsegítők is részt vegyenek, mivel a szakmák szoros együttműködése elengedhetetlen a sikerhez."


A KEMI alapítása óta a taglétszám megduplázódótt és olyan kiváló kollégákkal bővültünk, akik garanciát jelentenek arra, hogy céljainkat a jövőben meg tudjuk majd valósítani. A szervezet nyitott a mediáció világa iránt érdeklődők előtt, de azok előtt is, akik csak szeretnék megérteni, hogy mi is ez a módszer valójában, mivel a szkeptikusok vagy az ellenzők érzékenyítésével lehet igazán nagy sikereket elérni. Ezúton bíztatom Önöket a csatlakozásra!

Az Intézet célja, hogy a hazai mediátor társadalommal megismertesse a külföldi jó gyakorlatokat és újszerű megoldásokat, technikákat. Munkálkodásával az Intézet segíteni szeretné a mediátorokat abban, hogy tevékenységük a társadalom minél szélesebb körében ismertté és elismertté váljon, valamint fontos célkitűzése még az Intézetnek, hogy elősegítse az emberek mediációhoz való hozzáférését.

Álláspontunk szerint a mediátor szakmának szüksége van egy ún. magatartási kódexre, amely meghatározza az alapvető magatartási, erkölcsi és etikai szabályokat és biztosítja az ügyfeleket arról, hogy minden mediátortól ugyanazt a minőségi szolgáltatást várhassák el. Ehhez szorosan kapcsolódik a minőségbiztosítás kérdése, amely egy olyan kiemelt téma, amellyel a közeljövőben a szakmának foglalkoznia kell.

Intézetünk álláspontja mindkét kérdésben világos és egyértelmű: egy széles szakmai konszenzuson alapuló magatartási kódex megalkotásával párhuzamosan el kell kezdeni kidolgozni a minőségbiztosítás szabályait, kereteit. Ebben a munkában részt kell vennie a civil mediációs szervezetek mellett az Igazságügyi Minisztérium és az Országos Bírósági Hivatal szakértő munkatársainak is.

Kutatási programok kialakításával és szervezésével, a nemzetközi jó gyakorlatok hazai bemutatásával és magyarországi megismertetésével, szakkönyvtár kialakításával és működtetésével széles körben kívánjuk megszólítani mind a mediáció iránt érdeklődő, vagy mediációt igénybe vevő ügyfeleket, mind a szakembereket.

Hisszük, hogy a mediáció – annak interdiszciplináris jellege miatt – kizárólag a különböző területeken dolgozó szakemberek együttes mozgósításával fejleszthető eredményesen, ezért célunk ezen szakemberek és területek összekapcsolása.

Ez a misszió csak úgy valósulhat meg, ha a Közép Európai Mediációs Intézet megfelelő szakmai kapcsolatokat alakít ki a hazai és a nemzetközi szakmai központokkal.

Őszintén bízunk benne, hogy sokan csatlakozni fognak ehhez a kezdeményezéshez és végre megvalósulhat az együttműködés egy közös cél elérése érdekében.

About us

The Central European Mediation Institute was established with the purpose of playing an active role in the promotion and development of mediation as an alternative dispute resolution mechanism in Hungary, to promote mediation as an alternative dispute resolution tool, given that this method may contribute to the formation of a healthier and more harmonic society.

The main objective of the Institute is to play a key role in the training and vocational training of mediators working in Hungary, to get involved in legislation in the field of mediation and to become a significant professional centre of Hungarian mediation.

The founding members are all legal experts (attorneys, judges, judicial experts), assistance experts (family assistants, child welfare experts) who consider themselves responsible for creating a healthier and more harmonic society and who are adepts of the creation of conditions for a peaceful coexistence.

The confessions of the members are proofs thereof, these are available at our website. I would only like to highlight some important thoughts taken from them:

- "There are many mediators on the market, it is very difficult for those looking for an expert to get around, I have received a lot of negative feedback during the years –mediation is therefore rather avoided by divorcing couples nowadays. The prestige of mediation has to be re-established, public confidence shall be strengthened and there is a need for efficient practical – not theoretical - training as well as for the continuous review of mediation (just like permanent supervision in case of psychologists)."


- "After a short while I realized that I was looking for agreement instead of conflict, peace instead of war, i. e. I was seeking approaching of the "truths" of the two sides, that is in what I would like to help the parties. I do believe that two people, if there is at least one common issue in their lives, are able to reach an agreement, no matter the nature and the extent of the dispute , once they have the motivation and a third person (a mediator) at hand helping them."


- "Mediation represents an important value, its acknowledgment, development and the protection of its professional level shall be the primary goal and task of all experts in this field"


- "I would like legal experts, attorneys, judges, prosecutors, psychologists and family assistants to participate in the development and promotion of mediation, beside mediators, as the close cooperation of professions is indispensable for success"

Since the founding of CEMI, the number of its members has doubled (60 members), we have been enlarged by colleagues providing a guarantee for us to be able to reach our goals in the future. The organisation is open for those interested in the world of mediation, but also for those merely wishing to understand what this method really is about as great success can be achieved by raising awareness of the sceptical and the opponent.

The objective of the Institute is to inform the Hungarian mediator community about the best practices, new solutions and techniques abroad. With its activities, the Institute seeks to help mediators so that their work gains a wider notoriety and acknowledgment in society, another important objective of the Institute is to promote people's access to mediation.

In our view, the profession of mediators needs a so-called code of conduct which would define the basic rules of behaviour, moral and ethics and assure clients to expect the same quality service from every mediator. The issue of quality insurance is closely related hereto, it is an outstanding topic the profession has to deal with in the near future.

The position of our Institute is clear and evident with regard to both issues: simultaneously with drawing up a code of conduct on the basis of a wide professional consensus, the rules and the framework of quality insurance shall be elaborated. In this work, we count on the opinion of foreign professional organisations as well.

By establishing and running research programs, introducing international best practice and spreading it in Hungary, setting up and operating a professional library, we wish to address the wide public: both clients interested or participating in mediation and experts.
We believe that mediation – due to its interdisciplinary character – can only be successfully developed with the joint mobilisation of experts working in different areas, therefore our objective is the interconnection of these experts and areas.

This mission may only be accomplished if the Central European Mediation Institute establishes appropriate professional relations with national and foreign professional centres.

We would hereby like to indicate to you that our organisation is open to cooperation and participation in joint projects in the future, and with the help of these projects ready to ensure that mediation has an adequate and solid professional basis in Hungary too.

Central European Mediation Institute

https://www.facebook.com/kemi.mediacio/