Kapcsolat

Levelezési cím: 1037 Budapest, Toboz utca 5.

Honlap: www.kemi.hu

Facebook oldal: https://www.facebook.com/kemi.mediacio

E-mail címünk:info@kemi.hu 

Telefonszám: 06-20-589-84-25


Bankszámlát vezető pénzintézet neve: MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
Bankszámla tulajdonos neve: Közép Európai Mediációs Intézet Egyesület
Bankszámlaszám: 16200010 - 10046003

Az Igazságügyi Minisztérium közvetítői névjegyzékében szereplő nyilvántartási szám: J/000623.

 

LEGYEN A KEMI TAGJA  - TAGFELVÉTEL

Kedves Érdeklődő!

A Közép Európai Mediációs Intézet azért jött létre, hogy a mediáció, mint alternatív vitarendezési mód magyarországi elterjesztésében, fejlesztésében aktív szerepet vállaljon; a mediációt, mint alternatív vitarendezési formát népszerűsítse, tekintettel arra, hogy ez a módszer hozzájárulhat egy egészségesebb, harmonikusabb társadalom kialakulásához.

Képtalálat a következőre: „member”

Az Intézet fő célja, hogy meghatározó szerepet töltsön be a Magyarországon tevékenykedő mediátorok képzésében, továbbképzésében, bekapcsolódjon a jogalkotási folyamatokba a mediáció területén és meghatározó szakmai központja legyen a magyarországi mediációnak.

Az Intézet célja, hogy a hazai mediátor társadalommal megismertesse a külföldi jó gyakorlatokat és újszerű megoldásokat, technikákat.Tevékenységével az Intézet segíteni szeretné a mediátorokat abban, hogy tevékenységük a társadalom minél szélesebb körében ismertté és elismertté váljon, valamint fontos célkitűzése még az Intézetnek, hogy elősegítse az emberek mediációhoz való hozzáférését.

Ez a misszió csak úgy valósulhat meg, ha a Közép Európai Mediációs Intézet megfelelő szakmai kapcsolatokat alakít ki a hazai és a nemzetközi szakmai központokkal.

A Közép Európai Mediációs Intézet a következő eszközökkel kívánja megvalósítani céljait:

-          A nemzetközi szakirodalom folyamatos nyomon követése, magyarországi  megismertetése

-          Szakkönyvtár kialakítása és működtetése

-          A nemzetközi jó gyakorlatok hazai bemutatása

-          A Magyarországon kialakult jó gyakorlatok nemzetközi bemutatása

-          Konferenciák, workshopok és esetmegbeszélő tréningek szervezése

-          Negyedévente megjelenő szakmai folyóirat létrehozása, terjesztése

-          A mediáció népszerűsítése céljából ismeretterjesztő kiadványok készítése

-     A békés vitarendezés megismertetése a fiatal korosztályokkal (iskolai program), pedagógusok továbbképzése

-          A hazai jogalkotás folyamatos monitoringozása, javaslatok megtétele

-          Kezdő mediátor gyakorlati program kialakítása

-          Az ún. „free – mediáció” bevezetése és alkalmazása a szociálisan rászorulók részére

-          Képzések szervezése, képzési jegyzék elkészítése

-          Új típusú mediátor (bővített) névjegyzék kialakítása

-          Kutatási program kialakítása, szervezése

-          Hazai és nemzetközi (elsősorban EU) pályázatokon való részvétel

-      Tanácsadás, információnyújtás (honlap, facebook oldal és blog üzemeltetése) a tagok, mediátorok és érdeklődők részére

-          Határon átnyúló családi mediációs honlap létrehozása és üzemeltetése

-          Az ún. on-line mediáció lehetőségének vizsgálata, kereteinek megteremtése

-       Modern és biztonságos kommunikációs csatornák kidolgozása és használata, beleértve a kifejezetten a határon átnyúló családi mediáció céljára kidolgozott informatikai eszközöket

-          Az ún. prevenciós skála magyarországi bevezetésének elősegítése

-          Együttműködés kialakítása egyetemekkel és főiskolákkal egy gyakornoki program kialakítása céljából

A Közép Európai Mediációs intézet alapítói bírók, jogászok, ügyvédek, mediátorok, gyermekjóléti szakemberek, akik olyan stabil és magas szintű szakmai hátteret biztosítanak, amely garantálja, hogy a Közép Európai Mediációs Intézet tevékenysége mindig magas szintű és kiemelkedő szakmai tartalmú lesz.

Az Intézetről további információkat és friss híreket, elemzéseket az alább internetes oldalakon találhat:

https://www.kemi.hu 

https://www.facebook.com/kemi.mediacio

 

Tájékoztatás a tagfelvétel folyamatáról 

A KEMI tagfelvételt a nagy érdeklődésre való tekintettel 2018. július 11-e és 2018. szeptember 30-a között újra megnyitjuk!  

Amennyiben egyetért céljainkkal és csatlakozni kíván a Közép Európai Mediációs Intézet dinamikusan bővülő csapatához, akkor kérjük, hogy fényképes önéletrajzát, rövid motivációs levelével együtt küldje el a kemi.mediacio@gmail.com vagy az info@kemi.hu e-mail címre.

A tagfelvételi eljárás folyamata:

1. tagfelvételi kérelem beérkezése

2. a kérelem beérkezését követő 10 napon belül a KEMI elnöksége dönt 

Felhívjuk figyelmét, hogy az éves tagdíj 2018-ban 10.000 forint, amelyet a taggá nyilvánítást követően haladéktalanul be kell fizetni az Intézet számlájára.