Mediáció gyakorlata a társadalmi élet különböző területein
2019. febr. 28. 13:06:47

Mediáció gyakorlata a társadalmi élet különböző területein

Eseményi időpontja: 2019. ápr. 5. 9:00:00 - 2019. ápr. 6. 19:00:00

Nemzetközi tudományos konferencia - a KEMI idén is ott lesz!

 

Szlovákia Közvetítői Szövetsége

MEGHÍVÓ

Mediáció gyakorlata a társadalmi élet különböző területein

 

Nemzetközi tudományos konferencia

 

VI. évfolyam

05. – 06. 04. 2019

Hotel Sebastián

Modra 

A konferencia célja:

A konferencia célja egy fórum létrehozása a megbeszélésre és a közvetítés gyakorlati elemzésére a társadalmi élet különböző területein. Teret adni  a résztvevőknek a gyakorlati és elméleti ismeretek cseréjére.

 A konferencia tematikus területei:

 - közvetítés a bírósági eljárás keretében

- közvetítés a családi közvetítés keretében

 - közvetítés az iskolai és a szakértői közvetítés keretében

- közvetítés a társadalmi-jogi védelmi hivatalok munkájában

- közvetítés az üzleti kontextusban

 - közvetítés az üzleti környezetben

 - közvetítés a kereszttal összefüggésben más szakmák

 - közvetítés a társadalmi élet különböző területein

- büntetőjogi közvetítés

A konferencia helyszíne:

2019.04.05-06

Hotel Sebastian
Dukelská 4
900 01 Modra
Slovenská republika

www.hotelsebastian.sk

 

Tudományos konferenciák kezese:

prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. egyetemi tanár

Tudományos bizottság:

Prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor, Univerzita Komenského Bratislava
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor, Trnavská univerzita, Trnava
Dr. h. c. mult. Doc. PhDr. PaedDr. ThLic. GyörgyHerdics, PhD., MBA, LL.M., professor  extraord., prorektor, WyzszaSzkolaMenedzerska w Warszawie

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. egyetemi tanár, Egészség- és Társadalomtudományi szent Erzsébet egyetem, Pozsony
prof. JUDr. JanKuklík, DrSc., dekan, Jogtumányi Kar, Karlová univerzita, Praha
prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., elnok, Úsmev ako dar, Bratislava
doc. JUDr. Markéta Selucká  Ph.D., dekanka, Jogtudományi Kar, Masaryková univerzita, Brno
doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD., prodekan, Fakulta sociálnych štúdií, VŠ Danubius Sládkovičovo
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA, vedúca katedry, Katolícka univerzita, Ružomberok
doc. PhDr. Lenka Holá, PhD., vysokoškolská učiteľka, Palackého univerzita, Olomouc
JUDr. Zdenka Papoušková, dekanka, Právnická fakulta, Palackého univerzita, Olomouc
JUDr. Tomáš Horáček, PhD., vysokoškolský učiteľ, Karlová univerzita, Praha
PhDr. Angela Almašiová PhD., vysokoškolská učiteľka, Katolícka univerzita, Ružomberok
JUDr. Nadežda Šebová, generálna riaditeľka Sekcie: sociálnej a rodinnej politiky. Ministerstvo práce, sociálnych vecí  rodiny SR
AnetaGibek-Wiśniewska, Predseda predstavenstva, InstytutMediacji, Opole, Poľsko

 

A konferencia tiszteletbeli vendége:

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., FRSP, FACP, FRCP, Dr.h.c. mult.
rektor, Egészség- és Társadalomtudományi szent Erzsébet egyetem , Pozsony

Jürgen Rudolph

Cochem-gyakorlat alapítója

 

Konferencia partnerek:

Univerzita Komenského Bratislava
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Ústav Dr. P. Blahu, Skalica
WyzsaSzkolaMenedzerska w Warszawie
Právnická fakulta, Karlova univerzita, Praha
Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Právnická fakulta, Palackého univerzita, Olomouc
Katedra sociálnej práce, Katolícka univerzita v Ružomberku
Mezioborové centrum rozvoje právníchdovedností, Praha
Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčířízení, o.p.s., Křtiny
Instytut Mediacji, Opole, Poľsko
Közép Európai MediáciosIntézet, Magyarország
 

Tudományos konferencia partnerek:

Klinikai szociális munka és egészségtámogatás

 - tudományos nemzetkozi magazin (www.clinicalsocialwork.eu)

 Szociális-orvosi SPEKTRUM / SocialHealthSpectrum

-tudományos folyóirat (www.szspetrum.eu)

Bírálók:

 Mgr. Katarína Vanková, PhD.JUDr.

Tomáš Horáček, PhD,

A konferencia eredményei a szakértői értékeléssel érnek véget.

Beszélt nyelv: szlovák, angol

Szervező bizottság:

Ing. Soňa Ďurčová
JUDr. Magdaléna Drgoňová
JUDr. Beáta Swanová
PhDr. Denisa Morongová
PhDr. Robert Široký
JUDr. Dana Baliová 
Mgr. Marek Urban
Mgr. Kinga Petrík

A konferencia programról részletesebb tájékoztatás lesz az interneten:

www.mediacia-ams.com és el lesz küldve  az összes bejelentkezőnek.

 

Szervező elérhetősége:

Asociácia mediátorov Slovenska
Slowackého 5/A
821 04 Bratislava

 

Konferencia díja:

A konferenciára bejelentkező személyek részvétel ára  2019.03.15-ig  60 €.

A Szlovák Közvetítői Szövetség  tagjai számára a részvétel ára 30 €.

A konferenciára bejelentkező személyek részvétel ára 2019.03.15 után 80 €.

 

A Szlovákiai Közvetítők Szövetségének rendszeres tagjai számára a részvétel ára 50 €.

Bejelentkezni lehet legkésőbb 2019. március 31-ig.
 

Kérem, küldje el nekünk a konferencia hozzájárulását legkésőbb 2019. március 20-ig.

Előre is örülünk a találkozásnak

 

Szervező bizottság


Viac tu: https://www.mediacia-ams.com/meghivo/?fbclid=IwAR3t2Hs5i7Eoff5l8ETprUVxYYIUgM7EBQQdNfTQapTQzZSsgxA3r3kW7aM

hozzászólás