Bemutatjuk oktatóinkat
2017.01.23. 11:52:16 hozzászólás

Bemutatjuk oktatóinkat

Képzés időpontja: 2020.01.01. 0:00:00 - 2020.01.01. 0:00:00

Oktatóink elismert szakemberek, kiváló előadók és rengeteg gyakorlati tapasztalatuk van!

Bemutatjuk oktatóinkat - KEMI-BKIK kreditpontos továbbképzési program

   

 Dr. Szilágyi András – A BKIK Mediációs Osztály elnöke 

„A Béléltető Testület tagjaként, választottbíróként és mediátorként is tapasztalom, hogy növekszik az igény az alternatív vitarendezési eljárások iránt. Osztályunk feladatául tűzte ki, hogy megmutassa a KKV szektor szereplőinek az új dimenziókat, melyek segítségével nagyságrendekkel olcsóbbá és gyorsabbá válhat konfliktuskezelésük az időigényes, költséges és gyakran csalódást okozó pereskedés helyett. A tagozatunkhoz tartozó Mediációs Osztálynak köszönhetően már jelenleg is rendelkezünk a polgárjogi közvetítést magas fokon űző szakemberekkel, de úgy gondoljuk, hogy a mediátorok körét – a legújabb előírásoknak megfelelően képzett – versenyképes tudással bíró szakemberekkel bővíthetjük.
A mediátorokra komoly társadalmi igény van, hiszen a gazdasági élet szereplői nem engedhetik meg maguknak, hogy ne éljenek e költséghatékony, gyors és diszkrét vitarendezési eszközzel. Egyedüli olyan képző intézmény vagyunk, ahol – a kamara tagságának révén – a végzett hallgatók közvetlenül találkozhatnak potenciális ügyfeleikkel, akiket folyamatosan informálunk a mediáció lehetőségeiről."

 

Dr. Gyolcs Judit – ügyvéd, családjogi szakjogász, mediátor

Judit szakmai karrierjét egy piacvezető járműgyártó gazdasági társaságnál jogtanácsosi munkakörben kezdte. Jogi szakvizsgájának megszerzését követően, 2000-től, ügyvédként praktizál. Ügyvédi tevékenysége során magyarországi jármű- és építőipari nagyvállalatok általános jogi képviseletében szerzett széleskörű, cégek működésének egészét átfogó jogi és vezetői tapasztalatot. A gazdasági élet szereplőinek képviselete mellett Judit családjogi ügyekre is specializálódott. E mellett évek óta közreműködik, mediátorként, családi és üzleti viták peren kívüli, békés megoldásában. Judit több jelentős civil szervezetnek önkéntes jogi munkát is végez.

Judit jogi diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1997-ben szerezte meg; 2000-ben ügyvédként felvételt nyert a Budapesti Ügyvédi Kamarába. Egyetemi tanulmányai során részt vett több ösztöndíj-programban, majd a Kisebbségi Mediációs (Bar Kochba) Intézetben és a Mediációval a Családokért Közvetítői Irodában mediátori végzettséget, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézetében családjogi szakjogász képzettséget szerzett.

Judit már 3 éve tart jogi ismeretek képzést mediátoroknak, mely továbbképzés kiterjed a szakmai szabályok mellett a családjogi alapfogalmakra is!

 

Dr. Németh Zoltán jogász, eu jogi szakjogász, mediátor, a KEMI elnöke

„2005-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetemen, majd 2007-ben az ELTE-n európai jogi szakjogász végzettséget is szereztem. Mindig olyan területekkel foglalkoztam, ahol nagy szükség volt a mediátori készségekre. 2011-ben, amikor nemzetközi családjogi ügyekkel kezdtem el foglalkozni, döntöttem úgy, hogy részt veszek egy mediátor képzésben, mivel tapasztalataim szerint egyre nagyobb szükség van arra, hogy a jogászként dolgozó szakemberek is alkalmazzanak mediációs technikákat, készségeket.

Évek óta azon dolgozom, hogy a gyermekközpontú mediáció teret nyerjen Magyarországon és tapasztalataim szerint az emberek egyre nagyobb része nyitott is a konfliktuskezelés ezen módjára.

A Közép Európai Mediációs Intézet létrehozásakor az a szempont vezérelt, hogy a mediációnak végre egy elismert szakmává kell válnia Magyarországon is, de ez csak úgy megvalósítható, ha ezért a mediátor társadalom is mindent megtesz. Az Intézet számomra egy garancia arra, hogy ki fog alakulni hazánkban is a minőségi mediáció és egy letisztultabb szakmává fejlődik.

Az Intézet elnökeként azért tevékenykedem, hogy a hazánkban működő mediátorok egyszerűen, alacsony költségekkel jussanak hozzá a külföldi jó gyakorlatokhoz, alakíthassanak ki nemzetközi kapcsolatokat, részt vehessenek konferenciákon, workshopokon és minőségi továbbképzéseken. Hosszú távon ez fogja garantálni azt, hogy az emberek is nagyobb bizalommal fordulnak majd a mediáció felé és egyre nagyobb számban veszik azt igénybe.

Szeretném, ha a mediáció fejlesztésében és terjesztésében a mediátorok mellett jogászok, ügyvédek, bírók, ügyészek, pszichológusok, családsegítők is részt vennének, mivel a szakmák szoros együttműködése elengedhetetlen a sikerhez."

 

Dr. Fazekas Rita, mediátor, a KEMI alelnöke

A Közép-Európai Mediációs Intézethez azért csatlakoztam, mert szerettem volna egy olyan komoly szakmai fórumhoz tartozni, amelynek céljaival a legmesszebbmenőkig egyetértek, amelynek hitvallása megegyezik az enyémmel.


Egyetemista korom óta érdekelnek az emberek közötti kapcsolatok, a konfliktusok feloldása és megegyezés keresése. Az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán végzett jogászként – több éves ügyvédjelölti, majd cégjogászi munka után –, a jogi szakvizsga letételét követően 2009-ben megalapítottam saját ügyvédi irodámat, azt remélve, hogy majd ügyvédként sokat tehetek az emberekért különböző problémáik megoldásában. Ez bizonyára így is volt, mégis sokszor támadt hiányérzetem: szakmám okán ugyanis én szükségszerűen csak az egyik oldalát láttam meg „az igazságnak" – mivel csupán az egyik felet képviseltem –, engem viszont érdekelt (volna) a másik oldal, az ellenérdekű fél álláspontja, valódi motivációja is. Kis idő elteltével rájöttem, hogy én a konfliktus helyett a megegyezést, a harc helyett a békét; azaz a két oldal „igazságának" egymáshoz közelítését keresem, ebben szeretnék a feleknek segíteni. Hiszek ugyanis abban, hogy két ember, ha van akár csak egy közös pont az életükben, akkor akármilyen természetű és bármekkora is legyen a vita, meg tudnak egymással egyezni, ha megvan a kellő motivációjuk és segítségük egy harmadik személy (közvetítő) képében.

Ehhez a célomhoz remek eszköz a mediáció mint alternatív vitarendezési módszer, amelyre rátalálva rögtön tudtam, hogy ez az, amit kerestem. A Kapcsolat Alapítványnál ismerkedtem meg a mediáció alapjaival, azóta folyamatosan képzem magam ezen a téren. 2012 őszén úgy döntöttem, hogy le is szüneteltetem ügyvédi tevékenységemet, mert egyrészt hiszek az alternatív vitarendezés sikerességében, másrészt a mediáció adta szemlélettel számomra nem fér össze az ügyvédi nézőpont.

Az anyaság, a gyermekeimmel való kapcsolat – úgy érzem – megerősített több, a sikeres mediáláshoz szükséges kompetenciámban, úgymint: empátia, aktív figyelem, érzékenység, segítőkészség, türelem, nyílt kommunikáció.

A Közép-Európai Mediációs Intézethez azért csatlakoztam, mert szerettem volna egy olyan komoly szakmai fórumhoz tartozni, amelynek céljaival a legmesszebbmenőkig egyetértek, amelynek hitvallása megegyezik az enyémmel.

 

Dr. Vajna Virág, mediátor, a KEMI alelnöke

A mediáció nemcsak egy konfliktuskezelési eszköz, annál jóval több, életszemlélet, a minden napi élet része, az emberekkel, a családommal való kommunkációnak része, mindaz, amit a medicióról és mediációban tanulok folyamatosan. Egy hatékony eszköz arra, hogy az emberekben meglévő saját erőforrásokat erősítsük. Bátorítást jelent, hogy mindenki a saját ügyében a legkompetensebb.


Az ELTE-n jogot végzett 1995-ben, ezt követően egy ösztöndíj keretében kezdett el Chicagóban alternatív konfliktuskezelési technikákat (mediáció, resztoratív eljárások, családi csoportkonferencia) tanulni.

Rövid ideig dolgozott ügyvédként. 2002 óta rendszeresen tart tréningeket, képzéseket mediációs témában.

Óraadó tanárként számos egyetemi képzésben vesz részt. Társszerzője a mediáció gyakorlati hasznosíthatóságáról szóló kézikönyveknek. Alapítója a Közép Európai Mediációs Intézetnek.

Hozzászólás