Bemutatjuk oktatóinkat
2017. jan. 23. 11:52:16

Bemutatjuk oktatóinkat

Képzés időpontja: 2020. jan. 1. 0:00:00 - 2025. jan. 1. 0:00:00

Oktatóink elismert szakemberek, kiváló előadók és rengeteg gyakorlati tapasztalatuk van!

Bemutatjuk oktatóinkat - KEMI mediációs képzés

A képzésben közreműködő oktatók:

Oktatóik mind magasan kvalifikált, gyakorlati szakemberek, akik saját területükön kiemelkedőek Magyarországon. Nálunk elvárás a minőségi oktatás, mert szakmát építünk, amelynek alapjait a Mediációs képzésen tesszük le. Oktatói csapatunk folyamatosan bővül!

Dr. Németh Zoltán LL.M. jogász, EU jogi szakjogász, mediátor, a KEMI elnöke

 

2005-ben végezett a Szegedi Tudományegyetemen, majd 2007-ben az ELTE-n európai jogi szakjogász végzettséget is szerzett. Mindig olyan területekkel foglalkozott, ahol nagy szükség volt a mediátori készségekre. 2011-ben, amikor nemzetközi családjogi ügyekkel kezdett el foglalkozni, döntött úgy, hogy részt vesz egy mediátor képzésben, mivel tapasztalatai szerint egyre nagyobb szükség van arra, hogy a jogászként dolgozó szakemberek is alkalmazzanak mediációs technikákat, készségeket.

Évek óta azon dolgozik, hogy a gyermekközpontú mediáció teret nyerjen Magyarországon és tapasztalatai szerint az emberek egyre nagyobb része nyitott is a konfliktuskezelés ezen módjára.

A Közép Európai Mediációs Intézet létrehozásakor az a szempont vezérelte, hogy a mediációnak végre egy elismert szakmává kell válnia Magyarországon is, de ez csak úgy megvalósítható, ha ezért a mediátor társadalom is mindent megtesz. Az Intézet számára egy garancia arra, hogy ki fog alakulni hazánkban is a minőségi mediáció és egy letisztultabb szakmává fejlődik.

Az Intézet elnökeként azért tevékenykedik, hogy a hazánkban működő mediátorok egyszerűen, alacsony költségekkel jussanak hozzá a külföldi jó gyakorlatokhoz, alakíthassanak ki nemzetközi kapcsolatokat, részt vehessenek konferenciákon, workshopokon és minőségi továbbképzéseken. Hosszú távon ez fogja garantálni azt, hogy az emberek is nagyobb bizalommal fordulnak majd a mediáció felé és egyre nagyobb számban veszik azt igénybe.

Szeretné, ha a mediáció fejlesztésében és terjesztésében a mediátorok mellett jogászok, ügyvédek, bírók, ügyészek, pszichológusok, családsegítők is részt vennének, mivel a szakmák szoros együttműködése elengedhetetlen a sikerhez.

Zoltán 2010 óta dolgozik az Igazságügyi Minisztériumban, mint főosztályvezető és tanácsadó és 5 éve elnöke a Közép Európai Mediációs Intézetnek. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem mediátor képzésében oktat és több 100 óra mediációs gyakorlattal rendelkezik. Tagja az Igazságügyi Minisztérium Mediációs Munkabizottságának.

Oktatott tárgyak: A képzés vezetője és szervezője, a képzés megalkotója – mediációs alapismeretek, nemzetközi gyakorlatok, gyakorlati ismeretek

 

Dr. Gyolcs Judit – ügyvéd, családjogi szakjogász, mediátor

Judit szakmai karrierjét egy piacvezető járműgyártó gazdasági társaságnál jogtanácsosi munkakörben kezdte. Jogi szakvizsgájának megszerzését követően, 2000-től, ügyvédként praktizál. Ügyvédi tevékenysége során magyarországi jármű- és építőipari nagyvállalatok általános jogi képviseletében szerzett széleskörű, cégek működésének egészét átfogó jogi és vezetői tapasztalatot. A gazdasági élet szereplőinek képviselete mellett Judit családjogi ügyekre is specializálódott. E mellett évek óta közreműködik, mediátorként, családi és üzleti viták peren kívüli, békés megoldásában. Judit több jelentős civil szervezetnek önkéntes jogi munkát is végez.

Judit jogi diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1997-ben szerezte meg; 2000-ben ügyvédként felvételt nyert a Budapesti Ügyvédi Kamarába. Egyetemi tanulmányai során részt vett több ösztöndíj-programban, majd a Kisebbségi Mediációs (Bar Kochba) Intézetben és a Mediációval a Családokért Közvetítői Irodában mediátori végzettséget, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézetében családjogi szakjogász képzettséget szerzett.

Judit már 4 éve tart jogi ismeretek képzést mediátoroknak, amely kiterjed a szakmai szabályok mellett a családjogi alapfogalmakra is!

Oktatott tárgy: Jogi és családjogi ismeretek

 

Görözdi-Nagy Eszter – mediátor, coach, eljáró tanácselnök

Dr. Görözdi-Nagy Eszter jogászként végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán,  majd 2009-ben kvalifikált business coach végzettséget szerzett. Közel 15 éves felsővezetői munka után 2014-től főállásban foglalkozott személyiség- és vezetőfejlesztéssel. 2014-15-ben végzett a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Alternatív vitarendezési - mediátor szakán kiváló minősítéssel, azóta hivatásszerűen foglalkozik mediációval. Szakterülete elsősorban a válási mediáció, de foglalkozik hagyatéki és szervezeti ügyekkel is. Fő fókuszban az olyan válási ügyek állnak, ahol kiskorú gyermekek is érintettek. 2015 óta eljáró tanácselnöke a BKIK mellett működő Budapesti Békéltető Testületnek, közel 700 ügyben közvetített eredményesen. 2017. óta szintén eljáró tanácselnök az Európai Unió által működtetett Online Vitarendezési Platformon, itt online békéltetési tevékenységet végez.

A mediáció számára kiemelt jelentőséggel bír, egy nagyon hatékony és eredményes permegelőző és/vagy helyettesítő eszköznek tartja, és fontos, hogy minél szélesebb rétegek megismerjék ezt a kapcsolatkímélő és költséghatékony módszertant. Tagja az Igazságügyi Minisztérium Mediációs Munkabizottságának.

Oktatott tárgy: Önismeret

 

Szeghyné – Gurin Eszter – mediátor, life-coach

Szeghyné Gurin Eszter szociálpedagógus, mediátor, life coach. Lakossági, iskolai és céges konfliktuskezelési tréningeket vezet, célja hogy az emberek képesek legyenek a konfliktusaikat békés módon rendezni és ismerjék meg a mediáció előnyeit. Mediátorként párokkal, családokkal dolgozik, kiemelten kamaszokkal is. A fiatalokkal végzett munka azért fontos, mert ha ők képesek a vitáikat alternatív módon rendezni, akkor felnőttként is ezeket a megoldási módokat fogják keresni.

Eszter részt vett iskolai konfliktuskezelési program kidolgozásában is és a KEMI egyedülálló stresszkezelési tréningjén is lehet vele találkozni.

Oktatott tárgyak: konfliktuskezelés, kérdezéstechnika, stresszkezelés

    

Dr. Szilágyi András – A BKIK Mediációs Osztály elnöke 

„A Béléltető Testület tagjaként, választottbíróként és mediátorként is tapasztalom, hogy növekszik az igény az alternatív vitarendezési eljárások iránt. Osztályunk feladatául tűzte ki, hogy megmutassa a KKV szektor szereplőinek az új dimenziókat, melyek segítségével nagyságrendekkel olcsóbbá és gyorsabbá válhat konfliktuskezelésük az időigényes, költséges és gyakran csalódást okozó pereskedés helyett. A tagozatunkhoz tartozó Mediációs Osztálynak köszönhetően már jelenleg is rendelkezünk a polgárjogi közvetítést magas fokon űző szakemberekkel, de úgy gondoljuk, hogy a mediátorok körét – a legújabb előírásoknak megfelelően képzett – versenyképes tudással bíró szakemberekkel bővíthetjük.
A mediátorokra komoly társadalmi igény van, hiszen a gazdasági élet szereplői nem engedhetik meg maguknak, hogy ne éljenek e költséghatékony, gyors és diszkrét vitarendezési eszközzel. Egyedüli olyan képző intézmény vagyunk, ahol – a kamara tagságának révén – a végzett hallgatók közvetlenül találkozhatnak potenciális ügyfeleikkel, akiket folyamatosan informálunk a mediáció lehetőségeiről."

 

 

 

 

Hozzászólás