Iskolai mediátor képzés - Általános tájékoztató
2021. okt. 16. 13:52:53

Iskolai mediátor képzés - Általános tájékoztató

Képzés időpontja: 2022. jan. 1. 0:00:00 - 2026. szept. 1. 0:00:00

Iskolai mediátor képzés, megoldásfókusszal, erőszakmentes kommunikációval, a kortárs mediáció alapjaival az oktatási intézmények együttműködő konfliktuskezeléséért

 

Iskolai mediátor képzés, megoldásfókusszal, erőszakmentes kommunikációval, a kortárs mediáció alapjaival az oktatási intézmények együttműködő konfliktuskezeléséért

Reagálva arra, hogy az utóbbi években az oktatási intézményekben egyre nő a konfliktusos és zaklatásos esetek száma, amelyek kezeléséhez új eszköztárra van szükség, a Közép-európai Mediációs Intézet támogatásával kidolgoztunk egy -  a közoktatásban dolgozóknak szánt  - egyedülálló képzési programot. A továbbképzés célja olyan szemléletmód elsajátítása, amellyel a résztvevők képessé válnak minden érintett (intézmény, szülők, gyerekek) nézőpontjait figyelembe véve megelőzni és kezelni a konfliktusokat. 

A képzés különlegessége, hogy egyrészt az Oktatási Hivatal által akkreditált képzés - így szerepel a hivatalos pedagógus továbbképzési jegyzéken-, másrészt az Igazságügyi Minisztérium hivatalos közvetítői névjegyzékébe történő felvétel is kérhető a képzés elvégzése után.*

A résztvevők képzett iskolai mediátorokká válnak, a gyakorlatban azonnal alkalmazható eszközöket és tudást kapnak az iskolai konfliktusok kezelése, a hatékony és együttműködő kommunikáció terén.

Képessé válnak:

- a konfliktusok megelőzésére és kezelésére

- iskolai resztoratív eljárások, mediáció lefolytatására, 

- a kortárs mediáció alapjainak oktatására gyerekek számára

- a gyerekek megfelelő konfliktuskezelésének alakítására

- erőszakmentes, empatikus kommunikációra 

- a megoldásfókuszú szemléletmód elsajátítására és gyakorlására.

A 2011.évi CXC. Köznevelési törvényben lefektetett alapelvekkel összhangban a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet részletesen szabályozza és lehetőséget ad a mediációs eljárás iskolán belüli alkalmazásához. A mi célunk a képzéssel, hogy a jogszabályi hátteret tartalommal töltsük meg, eszközt adva az intézményeknek és az ott dolgozóknak. Ezáltal azt is képesek leszünk megvalósítani, hogy elinduljon egy társadalmi szintű együttműködés, összefogás annak érdekében, hogy széleskörűen elterjedjen a konfliktusok békés, mediáció általi megoldásának módszere, s ezzel párhuzamosan hangsúlyossá váljon a megelőzés, a konfliktuskezelés és kommunikáció technikáinak oktatása gyerekek, szülők és a közoktatásban dolgozók számára egyaránt.

Miért tartjuk fontosnak a képzésben olyan gyakorlati módszerek átadását, mellyel a gyerekek bevonhatók a megelőzésbe és képessé tehetők a konfliktusok kezelésére: 

  • a gyerekek nagy része (45%) iskolai konfliktus esetén egy barátját hívná segítségül vitás helyzetben. A szülőkhöz 28%, a tanárokhoz 20% fordulna.
  • a diákok egymás álláspontjának megértésében (43%) ill. a másik fél motivációinak megismerésében (37%) szeretnének segítséget kapni.**

A gyermekek konfliktuskezelési és kommunikációs képességének szervezett fejlesztése által elérhető kedvező eredmények – az iskola szempontjából nézve:

  • az iskolai légkör javulása,
  • a fegyelmi büntetések csökkenése,
  • kevesebb vita, verekedés, fegyelmezés,
  • több idő az érdemi munkára, tanulásra.

Kedvező eredmények - a gyerekek szempontjából nézve:

  • jobb önbecsülés, 
  • erősebb felelősségérzet,
  • kritikus gondolkodás,
  • mások meghallgatásának és megértésének képessége.

 

Kik vagyunk mi?

Gurin Eszter - mediátor, mediátoroktató, szociálpedagógus, coach, tréner

Részt vettem iskolai konfliktuskezelési és mentorprogram kidolgozásában, rendszeresen tartok konfliktus és stresszkezelési tréningeket, előadásokat iskolákban pedagógusoknak és szülőknek, gyerekeknek iskolai zaklatás témában érzékenyítő foglalkozásokat. Ezeken kívül mediálok párkapcsolati, családi, szülő-kamasz konfliktusokban, az iskolás korosztállyal önismereti programokon is találkozom.

https://www.kemi.hu/hirek/interjuk/interju-szeghyne-gurin-eszter-mediatorral.html 

 

Varga Szilvia Edit - családi mediátor, megoldásfókuszú önismereti coach, empatikus kommunikáció szakértő. 

Gyermekeknek általános iskolás és középiskolás korban tartok önismereti és kommunikációs foglalkozásokat, gyermek táborokat, egyéni megoldásfókuszú gyermek coaching folyamatokat. Szülőknek kommunikáció, EQ fejlesztés, önismeret témákban tartok workshopokat, tanácsadásokat, előadásokat. Óvodai és általános iskolai pedagógusoknak, szociális szférában dolgozókkal kiégés, stresszkezelés, konfliktuskezelés tréningek keretében dolgozom.

https://www.kemi.hu/hirek/interjuk/a-mediator-segit-megtalalni-az-arany-kozeputat.html 

 

Közép Európai Mediációs Intézet (KEMI)

A Közép-európai Mediációs Intézet azért jött létre 2014-ben, hogy a mediáció, mint alternatív vitarendezési mód magyarországi elterjesztésében, fejlesztésében aktív szerepet vállaljon; a mediációt, mint alternatív vitarendezési formát népszerűsítse, tekintettel arra, hogy ez a módszer hozzájárulhat egy egészségesebb, harmonikusabb társadalom kialakulásához. Ezért kiemelt célja a vitarendezés alternatív, békés és minden érintett számára eredményes módszereként az iskolai mediáció bevezetése a közoktatási intézményekbe.

A továbbképzés elérhető nyílt képzés formájában, melyre akár több intézménytől is várjuk a jelentkezőket, emellett megfelelő létszámnál szívesen megtartjuk akár 1 intézmény dolgozói számára is saját intézményükben. 

A képzés akkor ad hivatalos mediátor képesítést és kredit pontokat, ha a résztvevő rendelkezik felsőfokú végzettséggel, de a képzés elvégezhető nem pedagógusként is és felsőfokú végzettség nélkül is, utóbbi esetben a Felnőttképzési Nyilvántartási Rendszerben (FAR) generált tanúsítványt kapja meg a résztvevő. 

A képzés 60 órás, 6 nap x 10 óra (45 perces tanórák), díja 105.000 ft/fő.

Várjuk érdeklődését, legyen az Ön intézménye is részese ennek a társadalmi szintű kezdeményezésnek, melyben célunk minden fél számára a harmonikus, erőszakmentes, kölcsönös tiszteleten alapuló mindennapok megteremtése az oktatásban. 

Gurin Eszter, Varga Szilvia Edit, dr. Németh Zoltán

iskolaimediacio@gmail.com vagy info@kemi.hu 

 

*2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről alapján

**(Kutatási adatok forrása: Ercsei Kálmán – Nikitscher Péter: Ütközések és megoldások. A tanulók közötti konfliktusok belső világa. - Új Pedagógiai Szemle 2012/7–8. szám)Jelentkezzen online a(z) Iskolai mediátor képzés - Általános tájékoztató képzésre!

Jelentkezési díj: 0 Ft / fő
Jelentkezési díj KEMI tagoknak: 0 Ft / fő


Hozzászólás