Komplex családi mediációs kreditpontos továbbképzés
2017. jan. 22. 20:47:12

Komplex családi mediációs kreditpontos továbbképzés

Képzés időpontja: 2018. júl. 3. 10:00:00 - 2018. dec. 11. 16:00:00

KEMI mediátor továbbképző programja 2018

Ne hagyja ki! 30 továbbképzési kreditpont egy jelentkezéssel, most fantasztikus, AKCIÓS ÁRON!

 No automatic alt text available.

Közép Európai Mediációs Intézet 

Mediátor továbbképző program 2018 őszi félév

 Komplex, 3 modulos családi mediációs kreditpontos továbbképzés 30 kreditpontért

Együttműködő partnerek, oktatók: dr. Gyolcs Judit, dr. Vajna Virág, dr. Fazekas Rita, dr. Németh Zoltán, Maradi Ágnes

3 továbbképzés, a megszerezhető kreditpontok száma 30 kreditpont

2018. szeptember 22. 10.00 - 16.00 - I. modul: A családi mediációhoz szükséges jogi ismeretek a gyakorlatban - fúkuszban az új Pp! -  Gyolcs Judit

2018. október 13. 10.00 - 16.00 - II. modul: Családi mediáció a gyakorlatban - Vajna Virág és Fazekas Rita

2018. november 17. 10.00 - 16.00 - III. modul: Családi mediáció, gyermekvédelmi közvetítői eljárás hatékonyságához szükséges speciális ismeretek, készségek, gyakorlati módszerek - Maradi Ágnes

Komplex továbbképzési programunk úgy épül fel, hogy az abban részt vevő mediátorok a nélkülözhetetlen elméleti tudás mellett gyakorlati tudásukat, készségüket is fejleszteni tudják, ezért a komplex továbbképzésre csak egyben fogadunk el jelentkezést.

I. modul: A családi mediációhoz szükséges jogi alapismeretek a gyakorlatban tematikája:

Képtalálat a következőre: „family mediation”

A továbbképzést tartja: Dr. Gyolcs Judit ügyvéd, mediátor, családjogi szakjogász


Elméleti rész: a családi mediációhoz szükséges jogszabályi alapismeretek (ppt prezentáció, tanagyag nyomtatott formában)

1. Családjogi alapelvek az új Ptk.-ban

2. Házasság felbontása és a járulékos kérdések

3. Szülői felügyelet tartalma, gyakorlása

4. Szülő-gyerek kapcsolattartás

5. Gyermektartás (itt említve a nagykorú továbbtanuló gyermek tartását is)

6. Lakáshasználat

7. Házastársi tartás

8.Hogyan írjunk mediációs megállapodást? A megállapodás főbb tartalmi elemei

Gyakorlati rész - Módszerspecifikus szupervízió és esetelemzés

- módszerspecifikus szupervízió (A módszerspecifikus szupervízió oktató irányításával megvalósuló gyakorlatszerzési módozat, mely egy megtörtént közvetítői ügy elemzésére, az annak során történt hibák és legjobb módszerek feltárására szolgál, csoportos vagy konzultációs formában. A módszerspecifikus szupervízió során kizárólag az alkalmazott módszerek helyessége, és nem a közvetítés tartalma, eredménye alapján történik meg a közvetítői ügy vizsgálata.)
- csoportmunka, melynek során a továbbképzés résztvevői elmélyítik a mediátori tevékenység szakszerű végzéséhez szükséges jogi ismereteiket és értékelik a módszerspecifikus szupervízió során ismertetett eseteket.

 

II. modul: A családi mediáció a gyakorlatban

Kapcsolódó kép

A továbbképzést tartják: Dr. Vajna Virág és dr. Fazekas Rita mediátorok, a KEMI alelnökei

A továbbképzés során a mediátorok fejleszthetik gyakorlati ismereteiket. A továbbképzésen mediációs gyakorlatok, esetmegbeszélések és más fejlesztő gyakorlatok segítik a szakembereket abban, hogy jobb mediátorrá váljanak.  

 

III. modul: Családi mediáció, gyermekvédelmi közvetítői eljárás hatékonyságához szükséges speciális ismeretek, készségek, gyakorlati módszerek és iskolai mediáció

Képtalálat a következőre: „child welfare”

A továbbképzést tartja: Maradi Ágnes mediátor, gyermekvédelmi közvetítő, szakértő

A képzés célja:

A mediátoroknak a családi viták, konfliktusok kezelésénél elengedhetetlen a gyermekvédelem rendszeréhez történő kapcsolódás, gyermekvédelmi szolgáltatókkal való együttműködés. A felek/szülők számára szükséges, hogy a közvetítő szakember hiteles személy legyen, többek között jártas legyen a családi problémák kezeléséhez létrejött intézményrendszer működésével kapcsolatban, tájékozott legyen az eljárásrendekről, nem utolsó sorban prioritásként a gyermekek jogait és érdekeit megfelelő módon képviselje. Társadalmunkban évről évre egyre magasabb a válások száma, ezáltal gyakran kerülnek családok krízishelyzetbe, a krízis intervenció fontos részét képezi a gyermekvédelmi közvetítői eljárás, mely során az érintettek a megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező mediátor segítségével könnyebben jutnak el a kreatív krízis állapotába. Jelen tapasztalatok szerint hatékony eszköz a gyermekvédelmi mediáció a családban előforduló destruktív játszmák mérséklésére, melyek sok esetben a gyermekeknél szocializációs zavarokat idéznek elő. Elméleti szinten szükséges ismerni a gyámhivatal hatáskörébe tartozó kapcsolattartási problémák, szülői felügyeleti jog gyakorlásánál előforduló problémák kezeléséhez alkalmazott gyermekvédelmi közvetítői eljárást, annak jogszabályi hátterét. Ezen ismertek nélkül kevésbé lehetséges jogszerű, működőképes egyezséghez segíteni az érintett feleket/szülőket/családokat.

A mediátor szakembereknek képessé kell válniuk, hogy pártatlanul forduljanak a szülőkhöz, érzelmi terhelés nélkül vonják be a gyermekeket a közvetítői eljárás során, tevékenységüket rendszerszemlélet szerint tudják végezni. Lényeges szempont, hogy a gyermekvédelmi mediáció hatékonyságának legfontosabb eleme a megfelelő tényfeltáró tevékenység, melyet készségszinten lehet alkalmazni, tanulni szükséges. A közvetítői attitűdök megfelelő alkalmazása határozza meg az eredményességet, ezért fontos e tevékenység során a kongruencia, asszertivitás, proaktív szemlélet kialakulása a mediátor személyiségében. Ezeket a gyakorlati módszereket, kommunikációs mintákat a képzésen résztvevő szakemberek saját, eseteik ismertetése, feldolgozása során interaktív esetmegbeszélő TEAM keretében képesek elsajátítani, tevékenységükbe beépíteni.

A komplex továbbképzás ára, amennyiben 2018. július 31-ig regisztrál és befizeti a részvételi díjat:

KEMI tagok:

MOST: 40.000 forint (augusztus 10-től 47.000 forint)

Nem KEMI tagok:

MOST: 65.000 forint (augusztus 10-től 75.000 forint)

CSAK MOST 2 KEMI est belépőt adunk ajándékba, ha július 31-ig regisztál. Az ajándék értéke 6.000 forint.

A továbbképzés részvételi díja magában foglalja a nyomtatott tananyagot, a szendvicsebédet és vízfogyasztást. Kávé a helyszínen kihelyezett automatából vásárolható. A továbbképzések kiváló alkalmak a kapcsolatépítésre is.

A komlpex továbbképzésen való részvételért 30 továbbképzési kreditpontot adunk! (Az egyes modulokra külön is lehet jelentkezni a modulok saját regisztrációs felületén, azonban eltérő áron!)

Igény esetén továbbképzéseinket vidéki helyszínen is megtartjuk (minimum 5 - 10 fő jelentkezése esetén). Ebben az esetben egyedi árajánlatot készítünk, ezért kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot az info@kemi.hu e-mail címen!

Jelentkezzen online a(z) Komplex családi mediációs kreditpontos továbbképzés képzésre!

Jelentkezési díj: 75000 Ft / fő
Jelentkezési díj KEMI tagoknak: 47000 Ft / fő


Hozzászólás