Bemutatkozik a Közép Európai Mediációs Intézet
2017. jan. 26. 19:58:14

Bemutatkozik a Közép Európai Mediációs Intézet

A Közép Európai Mediációs Intézet azért jött létre, hogy a mediáció, mint alternatív vitarendezési mód magyarországi elterjesztésében, fejlesztésében aktív szerepet vállaljon; a mediációt, mint alternatív vitarendezési formát népszerűsítse, tekintettel arra, hogy ez a módszer hozzájárulhat egy egészségesebb, harmonikusabb társadalom kialakulásához.

 

Az Intézet fő célja, hogy meghatározó szerepet töltsön be a Magyarországon tevékenykedő mediátorok képzésében, továbbképzésében, bekapcsolódjon a jogalkotási folyamatokba a mediáció területén és meghatározó szakmai központja legyen a magyarországi mediációnak.

Az alapító tagok valamennyien olyan jogászok (ügyvédek, bírák, igazságügyi szakemberek), segítő szakemberek (családsegítők, gyermekjóléti szakemberek), akik felelősséget éreznek egy egészségesebb és harmonikusabb társadalom kialakításában, valamint elkötelezett hívei a békés együttélés feltételei megteremtésének.

Erre bizonyítékként szolgálnak a tagok által tett hitvallások is, amelyeket a honlapunkon mindenki elolvashat. Csak néhány fontos gondolatot szeretnék kiemelni ezek közül:

„Sok a mediátor a piacon, nagyon nehéz eligazodni azoknak akik szakembert keresnek, és én nagyon sok negatív visszajelzést kaptam az évek során – így mára inkább kerülik a mediációt a válófélben lévők. Vissza kell állítani a mediáció presztizsét, erősíteni a közbizalmat, hatékony gyakorlati – és nem elméleti – képzésre lenne szükség, és a mediációs munka folyamatos felülvizsgálatára - mint a pszichológusoknál az állandó szupervízió."


„Kis idő elteltével rájöttem, hogy én a konfliktus helyett a megegyezést, a harc helyett a békét; azaz a két oldal „igazságának" egymáshoz közelítését keresem, ebben szeretnék a feleknek segíteni. Hiszek ugyanis abban, hogy két ember, ha van akár csak egy közös pont az életükben, akkor akármilyen természetű és bármekkora is legyen a vita, meg tudnak egymással egyezni, ha megvan a kellő motivációjuk és segítségük egy harmadik személy (közvetítő) képében".

„A mediáció egy olyan fontos értéket képvisel, amelynek elismertetése, fejlesztése és szakmai színvonalának védelme, valamennyi szakterületen tevékenykedő szakember elsődleges célja és feladata kell, hogy legyen."


„Szeretném, ha a mediáció fejlesztésében és terjesztésében a mediátorok mellett jogászok, ügyvédek, bírók, ügyészek, pszichológusok, családsegítők is részt vegyenek, mivel a szakmák szoros együttműködése elengedhetetlen a sikerhez."


A KEMI alapítása óta a taglétszám megduplázódótt és olyan kiváló kollégákkal bővültünk, akik garanciát jelentenek arra, hogy céljainkat a jövőben meg tudjuk majd valósítani. A szervezet nyitott a mediáció világa iránt érdeklődők előtt, de azok előtt is, akik csak szeretnék megérteni, hogy mi is ez a módszer valójában, mivel a szkeptikusok vagy az ellenzők érzékenyítésével lehet igazán nagy sikereket elérni. Ezúton bíztatom Önöket a csatlakozásra!

Az Intézet célja, hogy a hazai mediátor társadalommal megismertesse a külföldi jó gyakorlatokat és újszerű megoldásokat, technikákat. Munkálkodásával az Intézet segíteni szeretné a mediátorokat abban, hogy tevékenységük a társadalom minél szélesebb körében ismertté és elismertté váljon, valamint fontos célkitűzése még az Intézetnek, hogy elősegítse az emberek mediációhoz való hozzáférését.

Álláspontunk szerint a mediátor szakmának szüksége van egy ún. magatartási kódexre, amely meghatározza az alapvető magatartási, erkölcsi és etikai szabályokat és biztosítja az ügyfeleket arról, hogy minden mediátortól ugyanazt a minőségi szolgáltatást várhassák el. Ehhez szorosan kapcsolódik a minőségbiztosítás kérdése, amely egy olyan kiemelt téma, amellyel a közeljövőben a szakmának foglalkoznia kell.

Intézetünk álláspontja mindkét kérdésben világos és egyértelmű: egy széles szakmai konszenzuson alapuló magatartási kódex megalkotásával párhuzamosan el kell kezdeni kidolgozni a minőségbiztosítás szabályait, kereteit. Ebben a munkában részt kell vennie a civil mediációs szervezetek mellett az Igazságügyi Minisztérium és az Országos Bírósági Hivatal szakértő munkatársainak is.

Kutatási programok kialakításával és szervezésével, a nemzetközi jó gyakorlatok hazai bemutatásával és magyarországi megismertetésével, szakkönyvtár kialakításával és működtetésével széles körben kívánjuk megszólítani mind a mediáció iránt érdeklődő, vagy mediációt igénybe vevő ügyfeleket, mind a szakembereket.

Hisszük, hogy a mediáció – annak interdiszciplináris jellege miatt – kizárólag a különböző területeken dolgozó szakemberek együttes mozgósításával fejleszthető eredményesen, ezért célunk ezen szakemberek és területek összekapcsolása.

Ez a misszió csak úgy valósulhat meg, ha a Közép Európai Mediációs Intézet megfelelő szakmai kapcsolatokat alakít ki a hazai és a nemzetközi szakmai központokkal.

Őszintén bízunk benne, hogy sokan csatlakozni fognak ehhez a kezdeményezéshez és végre megvalósulhat az együttműködés egy közös cél elérése érdekében.

Hozzászólás

Érdekes lehet számodara

Májusban indul a KEMI következő mediátor képzése!

2024. ápr. 1. 14:15:37

Online elvégezhető mediátor képzés.

Októberben indul partnerünk, a BKIK gazdasági mediátor képzése

2023. okt. 5. 14:34:10

Még lehet jelentkezni, részletek a cikkben!