MEDIÁCIÓ KÉT SZEMSZÖGBŐL
2017. febr. 13. 14:29:07

MEDIÁCIÓ KÉT SZEMSZÖGBŐL

A MEDIÁTOR ÉS AZ ÜGYVÉD SZEREPE A KÖZVETÍTŐI ELJÁRÁSBAN

 

A közvetítéssel, mediációval történő vitarendezést ösztönözni kell azokban az ügyekben, melyek a családokat, a családok jövőbeni kapcsolatait, együttműködését érintik.

Fontos hangsúlyozni, hogy az , hogy milyen módon ajánlják fel a közvetítés lehetőségét a feleknek,  döntően nagy befolyással bír a közvetítői eljárás sikerére. Ennek azért van jelentősége, mert a mediációs eljárás, még kevéssé ismert a széles nyilvánosság előtt, sokszor a szülők bizonytalanok, bizalmatlanok a módszer hatékonyságát illetőn. Ezért a szülőket teljes körűen és őszintén kell tájékoztatni arról, hogy mit jelent a közvetítői eljárás, mit nem, milyen előnyökkel jár.

Informálni kell Őket arról, hogy a közvetítés lehetősége nem érinti a szülő azon jogát, hogy peres eljárást kezdeményezzen. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a békés folyamat eredményeként létrejött, egyezségen alapuló megállapodások fenntarthatóbbak, hiszen a felek akaratát, tényleges szükségleteiket tartalmazzák.  A mediáció nagyobb eséllyel vezet tartós megoldáshoz, ezért nagy valószínűséggel elejét veszi a sokszor éveken át tartó jogi eljárásoknak.

A  MEDIÁTOR SZEREPE A KÖZVETÍTŐI ELJÁRÁSBAN

A mediációs ülés előkészítése

A mediátor a mediációs ülés előkészítő szakaszában  különös figyelmet fordít arra, hogy megvizsgálja, hogy a mediációs eljárásba került ügy alkalmas-e a mediációra.

NEM MINDEN CSALÁDI ÜGY OLDHATÓ MEG MEDIÁCIÓVAL!

Nagyon fontos az alkalmasság vizsgálata, mind az ügy, mind az ügyben szereplők szempontjából, ez elsődlegesen a mediátor feladata.  A mediátornak az előkészítés szakaszában, tisztában kell lenni azzal, hogy az egyes ügyeket (például a határokon átívelő ügyek) bonyolult jogi helyzet jellemzi.

Az előkészítésnek fontos része a felekkel történő előkészítő beszélgetés, melynek keretében, a mediátor részletesen tájékoztatja a feleket a közvetítői eljárás folyamatáról, a mediátor szerepéről a közvetítői eljárásban.  Az előkészítő beszélgetésen a feleknek is lehetőségük van feltenni kérdéseiket és megosztani esetleges aggályaikat. A mediátor bevonhat olyan személyt is az eljárásba, aki noha az ügyben jogilag közvetlenül nem érintett, jelenléte mégis pozitívan befolyásolhatja az eljárás menetét. Természetesen ehhez mindkét fél hozzájárulására szükség van, ilyen személy lehet valamelyik szülő új partnere, vagy nagyszülő.  Az előkészítés lezárásaként a körülményektől függően megtörténik a mediációs ülés helyszínének és időpontjának kijelölése.

A mediációs ülés

A medációs ülés mikéntje függ attól, hogy van-e lehetőség a személyes leülésre, vagy a nagy földrajzi távolság vagy egyéb körülmények miatt erre nincsen lehetőség, ezért más módon kell a mediációs ülést levezetni. (pl.: skype, videókonferencia)

Ha a felek személyesen vesznek részt az ülésen a mediátor feladatai:

 • A mediációs ülés bizalmi légkörének a megteremtése, elismerése annak, hogy a felek erőfeszítést tesznek azért, hogy a közöttük lévő konfliktust békésen oldják meg.
 • A mediátor az ülésen is ismerteti a mediátor szerepét, nevezetesen. hogy a mediátor, nem dönt, nem javasol, nem ítélkezik, a folyamatért felelős, és nem az eredményért.
 • Biztosítja a feleket arról, hogy a közvetítői eljárás, nem hatósági eljárás, de az itt született megállapodás a hatóság előtt felhasználható, hatóság előtt jóváhagyatható.
 • Értő, aktív figyelemmel meghallgatja a feleket, biztosítva a közvetítői eljárás során a felek közötti erőegyensúlyt.
 • A mediációs ülésen ügyel a vita tartalmi és érzelmi kontrolljára.
 • Bátorítja, támogatja a feleket, saját érzéseik, gondolataik kifejezésére, valamint szükségleteik, igényeik megjelenítésére.
 • A mediátor az egész eljárás alatt figyel arra, hogy a felek férjenek hozzá a jogi információkhoz, fontos, hogy jogi tanácsot sem adhat mediátor a mediációs eljárás során!
 • Ha az eset úgy kívánja, figyelembe veszi, és tiszteletben tartja a felek eltérő kulturális és vallási hátterét.
 • A lehetőségekhez mérten biztosítja a felek részére, hogy minden érdekelt fél a saját anyanyelvén szólalhasson meg.
 • Segíti a feleket a megállapodás részletes kidolgozásában, de nem ad ötleteket!
 • Lehetőség szerint párban dolgozik, az ügyek bonyolultságára és érzékenységére tekintettel.

A határokon átívelő ügyekből eredő speciális feladatok:

 • A mediátor munkája során együttműködik a gyermek jogellenes külföldre vitelével kapcsolatos ügyekben, a Központi Hatóságokkal, bírósággal.
 • A mediátor információval rendelkezik arról, hogy ezekben az ügyekben a jogi hátteret több jogrendszer közötti kölcsönhatás adja.
 • A mediátor információval rendelkezik arról, hogy a Központi Hatóságok a hátrahagyott szülő és az elvitt gyermek közötti ideiglenes kapcsolatfelvétel megszervezésében segíthetnek.
 • Figyelembe veszi a közvetítés során, hogy az elvivő szülő ellen indult-e büntetőeljárás

 AZ ÜGYVÉD SZEREPE A KÖZVETÍTŐI ELJÁRÁSBAN

Az ügyvéd első számú érdeke, hogy az ügyben érintettek minél előbb, minél gyorsabban megnyugtatóan rendezzék családi kapcsolataikat. Az ügyvédnek elsősorban ehhez kell segítséget nyújtani, elképzelhető azonban, hogy nem kell mediátor segítségét kérni, mert egyeztetéssel sikerül a feleknek segítséget nyújtani ahhoz, hogy békésen rendezzék jövőbeni családi kapcsolataikat.

Abban az esetben, ha az ügyvéd, vagy ügyvédek segítségével lefolytatott egyeztetés nem vezetne eredményre, az ügyvéd tanácsolhatja a feleknek, hogy vegyenek igénybe mediációs szolgáltatást, ilyenkor tájékoztatja a feleket a mediációs eljárás előnyeiről, menetéről, és saját szerepéről a mediációs eljárásban. Az ügyvédeknek ösztönözniük kell a viták békés rendezését az ügy bármely szakaszában.

Az ügyvéd feladatai a mediációs eljárás során:

 • Ösztönzi a feleket a békés megoldásra, felhívja a figyelmet a gyermek érdekeire, és jogára, arra hogy mindkét szülővel joga van kapcsolatot tartani.
 • Tájékoztatja a feleket a közvetítő eljárás lehetőségéről és előnyeiről, a mediációs eljárás menetéről, a mediációs eljáráson való részvételének feltételeiről, és arról hogy milyen minőségben vesz részt az eljárásban.
 • Jogi információkkal látja el a feleket, abban a tekintetben, hogy a mediáció eredményeként létrejött megállapodás valamennyi érintett jogrendszerben joghatással bírjon.
 • Abban az esetben, ha jelen van a közvetítésen, SZEREPE MEGVÁLTOZIK, nem tanácsadóként, hanem támogatóként van jelen, ezzel nagyban segítheti a felek közötti megállapodás létrejöttét, illetve közvetve a mediátor munkáját.
 • Abban az esetben, ha ügyvéd-mediátorként dolgozik, nem járhat el mediátorként, olyan ügyben, ahol valamelyik fél képviseletét látja el.

Hozzászólás

Érdekes lehet számodara

Újra KEMI tagfelvétel

2021. júl. 15. 12:54:03

2021. július 15. - 2021. szeptember 30. között lehet KEMI tagnak jelentkezni

Nemzetközi családi mediátor képzés indul

2021. jún. 8. 21:43:40

Elsőként Magyarországon, elsőként Közép-Európában!

Indul a KEMI nyári mediátor képzése

2021. jún. 8. 21:01:23

Tanulj velünk, légy versenyképes mediátor