Mediáció - swot elemzés
2017. jan. 23. 11:11:36

Mediáció - swot elemzés

A SWOT-elemzés hasznos eszköz ahhoz, hogy az ügyfele ügyének relatív Erősségeit és Gyengeségeit megértse, illetve azonosítsa mind az ügyfél számára kínálkozó Lehetőségeket, mind azokat az Igazságokat, amelyekkel a vitás feleknek szembesülniük kell a folyamat más meneteire vonatkozó megalapozott döntés meghozatala érdekében.

A Helyes kérdések

Ahhoz, hogy az ügyfél számára a lehető legkedvezőbb eredményt érjük el, a SWOT-elemzésének az előttünk álló mediáció vonatkozásában a helyes kérdéseketkell feltennie. A „helyes” kérdések az adott ügyre és magára a mediációs folyamatra jellemzőek, lehetővé teszik, hogy az ügyfél ügyét a maga valójában lássuk – erősségeivel, gyengeségeivel, lehetőségeivel és igazságaival együtt.

Ez a valóság vizsgálata. A helyes kérdések az ügy tiszta tényállására összpontosítanak, megszabadítva azt az érzelmektől, személyiségektől, ügyfélelvárásoktól, az Ön személyes gondolataitól, és más, zajt keltő szubjektív tényezőktől, amelyek a határozott döntéshozatalt zavarják.

A SWOT-elemzés által nyújtott információkkal felszerelkezve könnyebben kidolgozhatja azt a vitamegoldási stratégiát, amely legjobban kihasználja az ügyfél ügyének tényállását és körülményeit. Meghatározhatja az ügy tárgyához és az ügyfél szükségleteihez leginkább megfelelő mediációs megközelítés és stílus fajtáját is.

Képtalálat a következőre: „swot”

Az alkalmas mediátor

A helyes kérdések a múltban alkalmazott mediátorok és az ügyfél ügyében való alkalmasságuk pártatlan értékelését is elvégzik. Felvetődhet a kérdés, hogy szükség van-e egy képzettebb közvetítőre.

Az igazság az, hogy a mediáció sikeressége szorosan kapcsolódik a mediátor kiválasztásához. A különböző ügyek különböző mediátori tulajdonságkészleteket igényelnek a legjobb eredmény eléréséhez, ügyfele pedig az ön bölcs választására hagyatkozik. Ez a Mediációs SWOT-elemzés pontosan ebben a választásban nyújt segítséget.

A SWOT-elemzés lehetővé teszi, hogy az adott ügyet a maga valójában lássuk: erősségeit, gyengeségeit, a lehetőségeket és az igazságokat.

Ez az ügy tiszta tényállása, megszabadítva az érzelmektől, személyiségektől, ügyfélelvárásoktól, az Ön személyes gondolataitól, és más, zajt keltő szubjektív tényezőktől, amelyek a határozott döntéshozatalt zavarják.

  1. RÉSZ ERŐSSÉGEK ÉS GYENGESÉGEK

Jelezze, hogy a felsorolt elem az ön ügyfelének ügyében Erősségként vagy Gyengeségként jelenik-e meg. Hagyja üresen, amennyiben nem alkalmazandó. Illesszen be olyan további elemeket a SWOT-elemzésébe, amelyek az ügy tényállására és körülményeire jellemzőek!

1

Helyszín

□ Igen   □ Nem

2

Demográfia

□ Igen   □ Nem

3

Bírói testület előtti tárgyaláshoz való jog

□ Igen   □ Nem

4

Választottbíráskodáshoz való jog

□ Igen   □ Nem

5

Eljáró bírák/választottbírák szakmai háttere

□ Igen   □ Nem

6

Eljáró bírák/választottbírák temperamentuma

□ Igen   □ Nem

7

Ellenérdekelt ügyvéd tapasztalata

□ Igen   □ Nem

8

Ellenérdekelt ügyvéd eljárása

□ Igen   □ Nem

9

Az ügyfél hírneve a közösségben

□ Igen   □ Nem

10

Bírói vélemény az ügyfélről

□ Igen   □ Nem

11

Tanúk szavahihetősége

□ Igen   □ Nem

12

Releváns tények

□ Igen   □ Nem

13

Alkalmazandó jog

□ Igen   □ Nem

14

A szakértők Daubert/Frye-vizsgálata

□ Igen   □ Nem

15

Ügyfél anyagi forrásai

□ Igen   □ Nem

16

Felek közti hatalmi viszonyok

□ Igen   □ Nem

17

Perköltség

□ Igen   □ Nem

18

Rossz precedens teremtése

□ Igen   □ Nem

19

Elfogadott rendelkező beadványok

□ Igen   □ Nem

20

Elfogadott perindító beadványok

□ Igen   □ Nem

21

Egyéb elfogadott beadványok

□ Igen   □ Nem

22

Ítélet végrehajthatósága

□ Igen   □ Nem

23

Ügyfél bonyolultsága

□ Igen   □ Nem

További ERŐSSÉGEK:

 
 
 

További GYENGESÉGEK:

 
 
 
 
    

Most, hogy egyértelműen azonosította az ügyfele ügyének vonatkozó erősségeit és gyengeségeit, körvonalazza ügyfele kilátásait a szélsőséges eredmények elkerülése végett a folyamat előrehaladtával.

  1. RÉSZ: LEHETŐSÉGEK

Jelezze, hogy a felsorolt elem az ügyfél számára felmerül-e Lehetőségként. Adjon hozzá további Lehetőségeket, amelyeket az ügyfelének figyelembe kellene vennie a legkedvezőbb eredmény elérése érdekében!

1

Az ügyfél nyújthat-e be az ügy jellegét megváltoztató beadványt?

□ Igen   □ Nem

2

Tehet-e az ügyfél lépéseket az ügy elintézési idejének megváltoztató?

□ Igen   □ Nem

3

Azonosított-e be olyan témákat, amelyek befolyásolhatják a bírákat?

□ Igen   □ Nem

4

Igényli-e az ügyfél a bizalmasságot, hírneve védelme érdekében?

□ Igen   □ Nem

5

Hozhatóak-e intézkedések a releváns, de kényes kérdések hangsúlyozására vagy elkerülésére?

□ Igen   □ Nem

6

Vannak-e alternatívái az egyszeri fizetésnek, mint például a részletfizetés vagy a jövőbeli tranzakciók diszkontálása?

□ Igen   □ Nem

7

Az egyezség egyes rendelkezései csak mediációval érhetőek el?

□ Igen   □ Nem

További, az ügyfél számára elérhető LEHETŐSÉGEK:

 
 
 

A következő lépésben vizsgálja meg az első részben beazonosított Erősségek és Gyengeségek listáját. Van-e olyan Erősség, amelyet az ügyfél még nem fogadott el mint Igazságot? Van-e olyan Gyengeség, amelyet az ügyfél még nem fogadott el mint Igazságot?

 

  1. RÉSZ: IGAZSÁGOK

Azonosítson be minden, a vitára jellemző Igazságot, amelyeket a feleknek a mediáció során való ésszerű és megalapozott döntések meghozatalához el kell fogadniuk? Egészítse ki további Igazságokkal, amelyekkel az ellenérdekelt fél vagy az Ön ügyfele szembesül a vita mediációs rendezése során!

1

A per/tárgyalás kimenetele ésszerűen megjósolható-e?

□ Igen   □ Nem

2

Ügyfelének a per/tárgyalás „mindent vagy semmit” kimenetelével kell-e szembenéznie?

□ Igen   □ Nem

3

Tudja-e, hogyan döntöttek az eljáró bírák/választottbírák hasonló ügyekben?

□ Igen   □ Nem

4

Büntetett előéletű-e valamelyik kulcsfontosságú tanú?

□ Igen   □ Nem

5

Az ügyfelének a szervezeti felépítése megnehezíti-e a gyors döntéshozatalt?

□ Igen   □ Nem

6

Megterheli-e az ügy bonyolultsága a bírát?

□ Igen   □ Nem

7

Ügyfele képes-e az összes igény vagy védekezés valamennyi elemének bizonyítására?

□ Igen   □ Nem

8

Ügyfelét érintik-e mögöttes felelősségi, kárpótlási vagy helytállási igények?

□ Igen   □ Nem

9

Vannak-e követelések az ügyben esetlegesen megfizetett követelésekre?

□ Igen   □ Nem

10

A felek várhatóan együttműködnek- a jövőben?

□ Igen   □ Nem

11

Ügyfelének jelentős időt kell-e majd töltenie a családjától távol?

□ Igen   □ Nem

12

Ügyfelének jelentős időt kell-e majd töltenie a munkahelyétől távol?

□ Igen   □ Nem

További, elfogadandó IGAZSÁGOK:

 
 
 
 

Végül, most, hogy reálisan értékelte az ügyet, meg kell határoznia, melyik mediátor biztosítja a legnagyobb eséllyel a sikeres kimenetelt. Ez különösen akkor hasznos, ha megérti az ügyfél személyiségét.

 

  1. RÉSZ: A MEGFELELŐ PROFESSZIONÁLIS KÖZVETÍTŐ KIVÁLASZTÁSA

Az alkalmazott mediátorokat esetenként értékelje. A mediátor, aki utolsó ügyét intézte lehet, hogy nem alkalmas a mostani ügy esetében. Bármely mediáció végső sikere a különböző mediátorok készségeire vonatkozó ismeretein múlhat, és azon, hogy az ügy szempontjából megfelelő adottságok kombinációjával rendelkező szakembert választja-e ki.

A Brandon S. Peters által írt „How to Select the Best MEdiator – A Guide for Legal Professionals” című e-könyv gyorsan megismerteti Önnel a különböző mediátor-megközelítéseket, stílusokat és ismereteket. Ingyenes példányok a www.immediateresolution.com honlapon érhetőek el.

   

1

Ügyfelének érdekeit leginkább az elősegítő mediációs megközelítés szolgálja?

□ Igen   □ Nem

2

Ügyfelének érdekeit leginkább az értékelő mediációs megközelítés szolgálja?

□ Igen   □ Nem

3

Ügyfelének érdekeit leginkább az átalakító mediációs megközelítés szolgálja?

□ Igen   □ Nem

4

Ügyfelének érdekeit leginkább az eklektikus mediációs megközelítés szolgálja?

□ Igen   □ Nem

5

Ügyfelének érdekeit leginkább egy minimális mértékben beavatkozó mediátor szolgálja?

□ Igen   □ Nem

6

Ügyfelének érdekeit leginkább egy közepes mértékben beavatkozó mediátor szolgálja?

□ Igen   □ Nem

7

Ügyfelének érdekeit leginkább egy nagy mértékben beavatkozó mediátor szolgálja?

□ Igen   □ Nem

8

A kiszemelt mediátorok képesek-e gond nélkül áttérni egyik megközelítésről illetve stílusról a másikra, a mediációs folyamat előmozdítása érdekében?

□ Igen   □ Nem

9

A kiszemelt mediátorok ismerik-e az ügyfél adott ügyének tárgyára vonatkozó jogszabályokat?

□ Igen   □ Nem

10

A kiszemelt mediátorok rendelkeznek-e kiemelkedő személyközi és kommunikációs adottságokkal?

□ Igen   □ Nem

11

A kiszemelt mediátorok rendelkeznek-e jól elsajátított és kreatív problémamegoldási képességgel?

□ Igen   □ Nem

12

A kiszemelt mediátorok arról ismertek-e, hogy olyan alapossággal figyelnek oda a részletekre, amely semmilyen lehetőséget nem hagy figyelmen kívül?

□ Igen   □ Nem

13

A kiszemelt mediátorok rendelkeznek-e egyedi tárgyalóképességgel?

□ Igen   □ Nem

14

A kiszemelt mediátorok képesek-e egy vita kibogozására és az egyéni ügyek átformálására a felek közti nagyobb fokú megértés elősegítése érdekében?

□ Igen   □ Nem

15

A kiszemelt mediátorok arról ismertek-e, hogy a problémás ügyfelekkel hatékonyan bánnak?

□ Igen   □ Nem

További, a jelen ügyben szükséges MEDIÁTOR-TULAJDONSÁGOK:

 
 
 
 

Hozzászólás

Érdekes lehet számodara

Sikeres konferencia a váltott gondoskodásról

2023. márc. 8. 10:27:23

A KEMI és az Egyszülős Központ Közös konferenciát tartott a váltott gondoskodásról 2023. március 2-án

20 éves a közvetítői törvény - hogyan tovább mediáció?

2022. nov. 29. 10:27:43

Konferencia az Országos Közjegyzői Kamara, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a Közép Európai Mediációs Intézet szervezésében