Mediáció veszélyhelyzetben - cikksorozat első rész: Összehangolt uniós fellépés a COVID-19-világjárvány és annak következményei elleni küzdelem érdekében
2020. ápr. 19. 14:44:20

Mediáció veszélyhelyzetben - cikksorozat első rész: Összehangolt uniós fellépés a COVID-19-világjárvány és annak következményei elleni küzdelem érdekében

Dr. Németh Zoltán cikksorozata a

 

 

Mediáció veszélyhelyzetben - cikksorozat első rész: Összehangolt uniós fellépés a COVID-19-világjárvány és annak következményei elleni küzdelem érdekében

Szerző: Dr. Németh Zoltán elnök, KEMI, kutató Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet

Összefoglaló: az Európai Parlament 2020. április 17-i állásfoglalása a COVID-19-világjárvány és annak következményei elleni küzdelemre irányuló összehangolt uniós fellépésről (2020/2616(RSP))

A Közép Európai Mediációs Mediációs Intézet (KEMI) Magyarországon a mediációs szervezetek közül elsőként reagált a Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetre és a koronavírus okozta járványügyi helyzetre. A KEMI elnöksége úgy határozott, hogy tagjait azzal segíti, hogy ideiglenesen felfüggeszti a tagdíjfizetést, míg hazánk állampolgárai részére a BKIK-val együttműködésben ingyenes mediátori segítségnyújtást ajánlott fel a kialakult konfliktushelyzetek hatékony kezelése érdekében. A KEMI folyamatosan lobbizik azért, hogy a KATA fizetés felfüggesztése a mediátorokra is vonatkozzon, így segítve a nehéz helyzetbe került mediátorokat. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az eseményeket és ezért fontosnak tartjuk, hogy bizonyos, össztársadalmi szinten jelentkező vagy várható problémákra felhívjuk a figyelmet. 

 

A következőkben dr. Németh Zoltán KEMI elnök összefoglalóját szeretnénk figyelmükbe ajánlani, amely az Európai Parlament április 17-i állásfoglalását mutatja be, természetesen mediátori szemszögből.

Az Európai Parlament (továbbiakban EP) április 17-én megjelent állásfoglalása a COVID-19 világjárvány elleni küzdelemmel foglalkozik és tartalmaz olyan elemeket, ami a mediátorok szempontjából is említésre érdemes. Csak azokat a részeket szeretném röviden kiemelni, amelyek valamilyen formában hatnak a konfliktusok kezelésével foglalkozó mediátorok munkájára. Meggyőződésem, hogy a jelenlegi helyzetben rengeteg konfliktus fog kialakulni, amelyek egy ideig biztosan rejtve maradnak és nagy valószínűséggel jelentős részük csak a veszélyhelyzet elmúltával kerül felszínre és igényel hatékony megoldást. 

Mediátorként azt érzékelem, hogy olyan, új konfliktushelyzetekkel fogunk mi mediátorok találkozni, amelyeket jelen pillanatban még definiálni sem lehetséges, de megfelelő körültekintés mellett még jó időben fel lehet készülni és előre megtervezett megoldásokkal segítséget lehet nyújtani a bajba jutott embereknek. Mediátorként célom, hogy hidakat építsek azok között az emberek között, aki harcolnak és küzdenek egymással és ezt szeretném akkor is biztosítani, amikor még a szakemberek számára is nehezen kezelhető, új helyzetek alakulnak ki.

Az EP állásfoglalása ha áttételesen is, de több ponton jelzi, hogy több figyelmet kell fordítani az emberek mentális és pszichológiai állapotára, amely szoros összefüggésben van a konfliktusokkal is. Rengeteg olyan, speciális helyzetben kell most a mindennapokban helytállni, amiről eddig fogalmunk sem volt, hogy bekövetkezhet. A kötelező vagy önkéntes karantén, az iskolák bezárása, a munkahelyek gyors elvesztése, a zárva tartó boltok, a társadalmi érintkezés korlátozottsága, a generációk különböző hozzáállása, a politikai viták és a válságkezelési módszerek mind magukban rejtik a konfliktusok lehetőségét. 

Az állásfoglalás aggodalmát fejezi ki a válságnak és a bezártságnak a világszerte élő emberek, különösen a legsérülékenyebb csoportok és a kiszolgáltatott helyzetben lévők, többek között az idősek, a már rossz egészségi állapotban lévők, a konfliktus sújtotta területeken élő és természeti katasztrófáknak kitett lakosság, a migránsok, valamint a családon belüli erőszaknak kitett személyek, különösen a nők és gyermekek jólétére gyakorolt lehetséges hatásai miatt. 

Komolyan kell venni ezt az üzenetet és ebből is látható, hogy a családokra kifejezetten nagy nyomás nehezedik és több szempontból is veszélyeztettek. A szülők, a gyermekek, a házasságok most megerősítésre, erősebb védelemre szorulnak, mint valaha, mivel a válság elmúltával pillanatok alatt a szétesés szélére sodorhat sok párkapcsolatot, családot és ez komolyan kihat a gyermekekre is, nem beszélve arról, hogy sok családban a családon belüli erőszak is egyre komolyabb problémát jelent. 

Az EP felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kezeljék prioritásként a legsérülékenyebb polgárok, a családon belüli erőszaknak kitett nők és gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élők, az etnikai kisebbségek, valamint a távoli és elszigetelt régiókból – többek között a tengerentúli országokból és területekről, valamint a legkülső régiókból – származó személyek számára nyújtott segély- és válságenyhítési intézkedéseket egy külön erre a célra létrehozott rendkívüli támogatási alap révén.

Ezzel a témával egy hamarosan megjelenő részletesebb cikkben fogok foglalkozni.

Az EP aggódik amiatt is, hogy a tagállamok figyelmet szentelnek-e válság mentális egészségre gyakorolt hatásainak, és javasolja mentális egészségügyi kampány elindítását, amely tanácsot adna a polgároknak arra vonatkozóan, hogy a  jelenlegi körülmények között hogyan gondoskodjanak

mentális jóllétükről, szükség esetén hová forduljanak tanácsért.

Mediátorként maximálisan osztom az EP megállapítását és nagyon fontos lenne gyors és hatékony intézkedéseket hozni, mert a vírus elleni küzdelem része kell, hogy legyen a mentális egészség védelme és a konfliktusok békés, hatékony kezelése is. A mentális egészségügyi kampány mellett szükség volna egy konfliktuskezelésről szóló kampányra is állami finanszírozással, hogy ezzel is támogassa az állam azt, hogy a konfliktusba került személyek békésen oldják meg helyzetüket.

Az állásfoglalás részletesen foglalkozik a kkv-k helyzetével, a gazdasági hatásokkal és a bankrendszer szerepével is, amely rendelkezések elemzése szintén egy külön cikkben kerül majd elemzésre.

Látható, hogy az EP egy általános, inkább csak üzenet értékű állásfoglalást adott ki, amely azonban sok megfontolandó elemet is tartalmaz, amelyeket nem csak a tagállamoknak, hanem a különböző szakmák képviselőinek is érdemes figyelemmel átolvasnia. A jelenlegi helyzetből egyedül a proaktív együttműködés jelentheti a kiutat, amely számomra azt jelenti, hogy az érintett szereplők értő figyelemmel meghallgatják egymást, reagálnak egymás megállapításaira és elfogadják egymás érveit és végül egy olyan koncepciót dolgoznak ki, amely a lehető leghatékonyabb eszköz a váláság leküzdésére. Ezt a válságot sajnos megúszni már nem fogjuk, mivel már benne vagyunk.

A mediációval, konfliktuskezeléssel foglalkozó szakemberek felelőssége is kifejezetten nagy ebben a helyzetben, hogy hiteles, közérthető és szakmailag megalapozott üzeneteket közvetítsenek az emberek számra. Nem annyira nagy baj, ha a Facebook bejelentkezés nem annyira profi technikailag, de kifejezetten káros, ha tartalmilag nem összeszedett és nem megalapozott. 

Figyeljünk egymásra, mert csak úgy tudunk vigyázni egymásra!

Cikksorozatom következő részeiben igyekszem bemutatni azokat a területeket, amelyek mediátori szempontból kiemelt figyelmet érdemelnek és azokat az aspektusokat, amelyeket egy konfliktusokkal foglalkozó szakembernek érdemes megfontolnia.

Hozzászólás

Érdekes lehet számodara

2021.október 1-jén indul a KEMI következő mediátor képzése

2021. szept. 7. 10:01:27

Szabad helyek már csak korlátozott számban!

Újra KEMI tagfelvétel

2021. júl. 15. 12:54:03

2021. július 15. - 2021. szeptember 30. között lehet KEMI tagnak jelentkezni

Nemzetközi családi mediátor képzés indul

2021. jún. 8. 21:43:40

Elsőként Magyarországon, elsőként Közép-Európában!