Szeretnél segíteni másoknak a konfliktusaik megoldásában? Legyél mediátor! Jelentkezz intenzív képzésünkre!
2019. febr. 15. 11:20:57

Szeretnél segíteni másoknak a konfliktusaik megoldásában? Legyél mediátor! Jelentkezz intenzív képzésünkre!

Indul a KEMI mediációs képzése!

 

Indul a Közép Európai Mediációs Intézet mediációs képzése!

Legyél mediátor!

A Közép Európai Mediációs Intézet (KEMI) egyik kiemelt célja, hogy folyamatosan fejlessze a mediátor szakmát és olyan képzéseket és továbbképzéseket tartson, amelyek reagálnak a kihívásokra és egyedülálló tudást adnak a hallgatóknak.

Szervezetünk az idei évben ünnepli 5-ik születésnapját és ennek örömére elindítjuk Mediációs képzésünket, amely az elmúlt 5 év továbbképzésein szerzett tapasztalatainkon, a gyakorlati életből hozott tudásunkon és a nemzetközi jó gyakorlatokon alapul. Képzésünket az Igazságügyi Minisztérium akkreditálta. A képzésről tanúsítványt állítunk ki, amely lehetőséget ad az IM közvetítői névjegyzékbe kerülésre, azaz a mediátori tevékenység folytatására.

Kinek ajánljuk a képzést?

 • aki szeretne a mediációval professzionálisan foglalkozni,
 • aki szeretné elsajátítani a konfliktuskezelés alapjait,
 • aki szeretné munkája során kamatoztatni azokat a konfliktuskezelési technikákat, amelyket a képzésen megtanul,
 • aki szeretné fejleszteni az önismeretét,
 • hr szakembereknek, pedagógusoknak, egészségügyben és a szociális szférában dolgozóknak, vezetőknek, jogászoknak, ügyvédeknek, családokkal foglalkozó szakembereknek vállalkozóknak

Miben más és egyedi ez a képzés?

 • a képzés gyakorlatorientált – 30 óra gyakorlatot nyújtunk, ami egyedülálló a többi képzéshez képest,
 • trénereink elismert, gyakorló szakemberek,többen tagjai az Igazságügyi Minisztérium Mediációs Munkabizottságának,
 • segítünk a saját praxis kialakításában, a gyakorlat megszerzésében,
 • egyéni szupervíziót biztosítunk,
 • bemutatjuk a nemzetközi trendeket és a mediáció jelenleg még új területeit,
 • vendégelőadókat is meghívunk,
 • pályázati lehetőségeket ajánlunk,
 • közösséget építünk – végzett hallgatóink tagjai lehetnek a KEMI-nek és a későbbi továbbképzéseinken kedvezményesen vehetnek részt és kapcsolatot építhetnek már gyakorló, profi mediátorokkal,
 • saját fejlesztésű tananyagot dolgoztunk ki,
 • számunkra a minőségbiztosítás kiemelten fontos.

Hány fő vehet rész egy csoportban?

A kiscsoportos képzésekben hiszünk, ezért csoportjaink maximális létszáma 20 - 25 fő.

Mennyibe kerül a képzés?

I. modul: Alapismeretek – 80.000 forint: Hallgatóink megismerkedenk a mediáció alapjaival, jogi hátterével, történetével, a mediáció területeivel és a mediációs szakma alapjaival

II. modul:Módszertani ismeretek – 80.000 forint: Hallgatóink megismerik a különféle mediációs módszereket, konfliktuskezelést, kérdezéstechnikát a más szakmáktól való elhatárolást, önismereti tréningen vesznek részt és gyakorló mediátork segítségével végeznek mediációs helyzetgyakorlatokat. Megismerik a nemzetközi trendeket, a nemzetközi családjogi ügyekben működő mediációt, a szervezeti mediációt.

III. modul: Gyakorlati ismeretek – 80.000 forint: A résztvevők 30 óra 100% gyakorlatban részesülnek, amelynek része a praxisépítési és marketin ismeretek elsajátítása is. Ezzel a gyakorlti modullal elérhető, hogy magabiztos, a szakmája iránt elkötelezett mediátorként tudjon tevékenykedni.

Összesen: 240.000 forint

Egyben fizetve: 200.000 forint

A képzésben közreműködő oktatók:

Oktatóik mind magasan kvalifikált, gyakorlati szakemberek, akik saját területükön kiemelkedőek Magyarországon. Nálunk elvárás a minőségi oktatás, mert szakmát építünk, amelynek alapjait a Mediációs képzésen tesszük le. Oktatói csapatunk folyamatosan bővül!

Dr. Németh Zoltán jogász, EU jogi szakjogász, mediátor, a KEMI elnöke

 

2005-ben végezett a Szegedi Tudományegyetemen, majd 2007-ben az ELTE-n európai jogi szakjogász végzettséget is szerzett. Mindig olyan területekkel foglalkozott, ahol nagy szükség volt a mediátori készségekre. 2011-ben, amikor nemzetközi családjogi ügyekkel kezdett el foglalkozni, döntött úgy, hogy részt vesz egy mediátor képzésben, mivel tapasztalatai szerint egyre nagyobb szükség van arra, hogy a jogászként dolgozó szakemberek is alkalmazzanak mediációs technikákat, készségeket.

Évek óta azon dolgozik, hogy a gyermekközpontú mediáció teret nyerjen Magyarországon és tapasztalatai szerint az emberek egyre nagyobb része nyitott is a konfliktuskezelés ezen módjára.

A Közép Európai Mediációs Intézet létrehozásakor az a szempont vezérelte, hogy a mediációnak végre egy elismert szakmává kell válnia Magyarországon is, de ez csak úgy megvalósítható, ha ezért a mediátor társadalom is mindent megtesz. Az Intézet számára egy garancia arra, hogy ki fog alakulni hazánkban is a minőségi mediáció és egy letisztultabb szakmává fejlődik.

Az Intézet elnökeként azért tevékenykedik, hogy a hazánkban működő mediátorok egyszerűen, alacsony költségekkel jussanak hozzá a külföldi jó gyakorlatokhoz, alakíthassanak ki nemzetközi kapcsolatokat, részt vehessenek konferenciákon, workshopokon és minőségi továbbképzéseken. Hosszú távon ez fogja garantálni azt, hogy az emberek is nagyobb bizalommal fordulnak majd a mediáció felé és egyre nagyobb számban veszik azt igénybe.

Szeretné, ha a mediáció fejlesztésében és terjesztésében a mediátorok mellett jogászok, ügyvédek, bírók, ügyészek, pszichológusok, családsegítők is részt vennének, mivel a szakmák szoros együttműködése elengedhetetlen a sikerhez.

Zoltán 2010 óta dolgozik az Igazságügyi Minisztériumban, mint főosztályvezető és tanácsadó és 5 éve elnöke a Közép Európai Mediációs Intézetnek. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem mediátor képzésében oktat és több 100 óra mediációs gyakorlattal rendelkezik. Tagja az Igazságügyi Minisztérium Mediációs Munkabizottságának.

Oktatott tárgyak:A képzés vezetője és szervezője, a képzés megalkotója – mediációs alapismeretek, nemzetközi gyakorlatok, gyakorlati ismeretek

 

Dr. Gyolcs Judit – ügyvéd, családjogi szakjogász, mediátor

Image may contain: 1 person, smiling

Judit szakmai karrierjét egy piacvezető járműgyártó gazdasági társaságnál jogtanácsosi munkakörben kezdte. Jogi szakvizsgájának megszerzését követően, 2000-től, ügyvédként praktizál. Ügyvédi tevékenysége során magyarországi jármű- és építőipari nagyvállalatok általános jogi képviseletében szerzett széleskörű, cégek működésének egészét átfogó jogi és vezetői tapasztalatot. A gazdasági élet szereplőinek képviselete mellett Judit családjogi ügyekre is specializálódott. E mellett évek óta közreműködik, mediátorként, családi és üzleti viták peren kívüli, békés megoldásában. Judit több jelentős civil szervezetnek önkéntes jogi munkát is végez.

Judit jogi diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1997-ben szerezte meg; 2000-ben ügyvédként felvételt nyert a Budapesti Ügyvédi Kamarába. Egyetemi tanulmányai során részt vett több ösztöndíj-programban, majd a Kisebbségi Mediációs (Bar Kochba) Intézetben és a Mediációval a Családokért Közvetítői Irodában mediátori végzettséget, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézetében családjogi szakjogász képzettséget szerzett.

Judit már 4 éve tart jogi ismeretek képzést mediátoroknak, amely kiterjed a szakmai szabályok mellett a családjogi alapfogalmakra is!

Oktatott tárgy: Jogi és családjogi ismeretek

 

Görözdi-Nagy Eszter – mediátor, coach, eljáró tanácselnök

Image may contain: 1 person

Dr. Görözdi-Nagy Eszter jogászként végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán,  majd 2009-ben kvalifikált business coach végzettséget szerzett. Közel 15 éves felsővezetői munka után 2014-től főállásban foglalkozott személyiség- és vezetőfejlesztéssel. 2014-15-ben végzett a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Alternatív vitarendezési - mediátor szakán kiváló minősítéssel, azóta hivatásszerűen foglalkozik mediációval. Szakterülete elsősorban a válási mediáció, de foglalkozik hagyatéki és szervezeti ügyekkel is. Fő fókuszban az olyan válási ügyek állnak, ahol kiskorú gyermekek is érintettek. 2015 óta eljáró tanácselnöke a BKIK mellett működő Budapesti Békéltető Testületnek, közel 700 ügyben közvetített eredményesen. 2017. óta szintén eljáró tanácselnök az Európai Unió által működtetett Online Vitarendezési Platformon, itt online békéltetési tevékenységet végez.

A mediáció számára kiemelt jelentőséggel bír, egy nagyon hatékony és eredményes permegelőző és/vagy helyettesítő eszköznek tartja, és fontos, hogy minél szélesebb rétegek megismerjék ezt a kapcsolatkímélő és költséghatékony módszertant. Tagja az Igazságügyi Minisztérium Mediációs Munkabizottságának.

Oktatott tárgy: Önismeret

 

Szeghyné – Gurin Eszter – mediátor, life-coach

Image may contain: 1 person, standing and glasses

Szeghyné Gurin Eszter life coach, mediátor.  Többéves tapasztalata van családokkal és nőkkel dolgozva, 2 éve pedig párokkal is foglalkozik coachként és mediátorként. Eszter sikeres mediátor és tréner, aki a KEMI egyedülálló stresszkezelési tréningjét ismerteti meg a hallgatókkal.

Oktatott tárgy: Stresszkezelés

 

Mosony Diana – szervezeti mediátor

 Livia2863.jpg

Mosonyi Diana szervezeti mediátorként, szervezeti ombudsként és szervezeti konfliktuskezelőként is a szervezeti folyamatok kezelésével foglalkozik, amelynek a célja egy harmonikus és produktív munkahely megteremtése mindenki számára.

Azon dolgozik, hogy a munkaadók és a munkavállalók közötti kapcsolat gördülékeny és kiegyensúlyozott legyen. Munkája során a hatékonyság és a teljesítménynövelés érdekében a felek közötti kommunikációs gátakat segíti feloldani, a konfliktushelyzetek felmérésével és kezelésével. Továbbá foglalkozik a szervezeten belül kialakult morális és etikai problémák felszínre hozásával,a közös megoldások feltárásával majdani kezelésével. Hiszen ahol ezek rejtve maradnak, hiába lesz cél, sosem valósulhat meg hatékony csapatmunka és egy maximális teljesítményt nyújtó közösség sem jöhet létre. 

Diana a Rézler Gyula Alapítvány ösztöndíj nyertese volt aminek köszönhetően egy szemesztert az Egyesült Államokban töltött, az Új Mexikói Egyetem Anderson Management szakán mediációt, tárgyalástechnikát és munkajogot tanult. Képesített amerikai mediátorrá vált és a Belligion Bíróságon társ mediátorként gyakorolhatta és fejleszthette a megszerzett tudását.

2017 szeptemberében elnyerte a Pénzügyi Békéltető Testület által kiírt pályázat AVR senior díj első helyezésének a díját. Nyertes pályaművének témája a konfliktuskezelés ombuds iroda segítségével volt.

Oktatott tárgy: Szervezeti mediációs alapismeretek

 

A képzés helyszíne:

Cosmis Latte Szaloniroda - Budapest, Hegedűs Gyula utca 63., 41-es kapucsengő

Megfelelő létszám esetében minimum 10 fő vidéki helyszínen is megtartjuk képzésünket

A képzés időpontjai:

I. modul - 2019. május 10-12. – 30 óra

II. modul – 2019. május 17-19. – 30 óra

III. modul – 2019. június 21-23. – 30 óra

A jelentkezés menete:

A képzésre honlapunkon keresztül lehet jelentkezni a név és az e-mail cím megadásával. A jelentkezés elküldését követően azt visszaigazoljuk és ezt követően szükséges átutalni a részvételi díjat. Abban az esetben, ha a modulokat külün-külön szeretné fizetni vagy részletfizetést kér, kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot az info@kemi.hu vagy a kemi.mediacio@gmail.com e-mail címeken vagy a 06-30-163-99-96-os telefonszámon.

A képzést követően sem hagyjuk magára hallgatóinkat, mivel egyéni és csoportos szupervíziós és mediátori mentor programunk segítségével segítunk elindulni ezen a csodálatos pályán.

JELENTKEZÉS ITT!

Hozzászólás

Érdekes lehet számodara

Idén is megrendezésre került az ELSA-MOKK alternatív vitarendezési verseny

2020. dec. 8. 11:45:15

A szervezővel és a győztes mediátorokkal beszélgettünk

Hiszek a békés megoldásban

2020. szept. 22. 14:44:42

Gondolatok egy aktuális helyzetre - Dr. Németh Zoltán írása

Gyorshír - Bejegyezték a KEMI-t a felnőttképzők nyilvántartásába

2020. aug. 11. 14:18:18

A KEMI tejesítette az új jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségét