A válás költségei
2018. febr. 19. 9:18:30

A válás költségei

A mediáció igénybevételével nagyon sok pénzt takaríthat meg!

 

 

A www.penzcentrum,hu cikke alapján ugyan 2010 és 2016 között másfélszeresére emelkedett a házasságkötések száma a KSH legfrissebb adatai szerint, 2016-ban még mindig közel 20 ezren döntöttek a válás mellett. Ez a szám egészen jó, ha megnézzük a KSH korábbi évekre vonatkozó adatait: a válások évenkénti száma az ezredfordulót követő évtizedben 24-25 ezer körül alakult, az ezt követő években viszont határozottan csökkenő irányzatot mutatott. 2014-ben - ötven év után először - 20 ezer alá csökkent a számuk, a következő évben viszont ismét e fölé emelkedett. 2016-ban a felbontott házasságok száma 19 600-ra becsülhető, ami 3,5 százalékkal, 715 válással kevesebb, mint az előző évi.

Kapcsolódó kép

Noha a statisztikák alapján tehát egyre kevesebb házasság bomlik fel, mégis ha 19 600 regisztrált válással számolunk, az is azt jelenti, hogy naponta 50 házasság bomlik fel.

Csakhogy amellett, hogy egy válás érzelmileg nagyon megviseli a korábbi házastársakat, pénzügyileg is a padlóra küldheti a feleket. (forrás: www.penzcentrum.hu)

Érdemes áttekinteni, hogy pontosan milyen költségekkel is jár, ha a felek tisztán bírósági eljárás keretében kívánják felbontani a házasságukat és nem kötnek megállapodást:

- a válóper indításának illetéke 30.000 forint

- a szülői felügyeleti jog, mint meghatározhatatlan jog tételes illetéke 21 ezer forint

- a tartásdíj illetéke: ennek összege a tartásdíjat igénylő fél által meghatározott összeg éves díjának 6 százaléka. A példa kedvéért: ha valaki havonta 100 ezer forintos tartásdíjra tart igényt, akkor az illeték 1 200 000 forint 6 százaléka, vagyis 72 ezer forint

- A lakáshasználattal kapcsolatos igény előterjesztésekor, ha összegszerűen meghatározható, hogy az egyik fél mennyi pénzt kér a közös ingatlan használatáért, akkor a havidíj 12-szeresének a 6 százalékát kell illetékként befizetni

- ha a felek bíróságon kérik a vagyonmegosztást, vállalniuk kell, hogy a követelt vagyon 6 százalékát illetékként befizetik. Ennek van egy maximális összege, ami 1 900 000 forint.

- Számolni kell az egyéb felmerülő költségekkel is. Ha ugyanis a pár nem jut egyezségre, tényállásos bontásra kerül sor, amely során szakértők bevonására is sor kerül. Az igazságügyi pszichológus vagy pszichiáter igénybevétele esetén nagyjából 200 ezer és 400 ezer forint körüli összeggel kell számolni, és ehhez jön még az értékbecslő juttatása is. A szakértői költségeket ráadásul előre kell kifizetni.

- ügyvédi költségek - 80.000 - 200.000 forint

Mi lehet a megfelelő megoldás?

Egyértelműen kijelenthető, hogy abban az esetben, ha a felek mediátor segítségét veszik igénybe, akkor rengeteg pénzt meg tudnak takarítani, nem beszélve arról, hogy a döntés mindvégig a saját kezükben marad.

 

A fenti összegekből kiibdulva érdemes összehasonlítani, hogy milyen költségek várnak ránk, ha a válást közös megegyezés alapján kérjük:

 - a válóper indításának az illetéke itt is 30.000 forint, azonban ez 15.000 forintra csökkenthető, ha mediátor segítségével állapodnak meg,

- közös megegyezés esetén nem kell számolni a szülői felügyeleti jog illetékével, a tartásdíj illetékével és a lakáshasználathoz kapcsolódó illetékekkel,

- abban az esetben, ha a felek a vagyon tekintetében is megállapodásra jutnak, akkor annak az illetékével sem kell számolni, ami óriási megtakarítás,

 - számolni kell viszonat a mediátor költségeivel, amely feltételezve, hogy 2 ülés alatt megszületik a megállapodás, összesen 100.000 forint + egyes mediátorok díjat számítanak fel az egyezség írásba foglalásáért (15.000 forint) és annak keresetlevél formában történő írásba foglalásáért is (30.000 forint).

A költségeken túl érdemes az időtényezőt is figyelembe venni, ugyanis a bírósági bontás esetén évente kb 2-3 ülésre kerülhet sor, míg a mediációs eljárás akár 1-2 hét alatt is lezárulhat. A mediációs eljárás keretében kötött megállapodás alapján aztán el lehet indítani a bírósági eljárást, amely a közös megegyezést követően, maximum 2 tárgyalás alatt lezajlik és nem vesz többen igénybe 6-8 hónapnál.

Amennyiben a mediációs eljárással és annak költségeivel kapcsolatban további kérdése van, kérjük keresse a KEMI mediátorait:MEDIÁTOROK

Hozzászólás

Érdekes lehet számodara

Kötelező mediáció az EU tagállamokban

2019. aug. 13. 17:07:31

A mediáció a megértéssel foglalkozik, ahol a megértés a problémát a maga komplexitásában képes megfogni.

Megalakult a Mediációs Munkabizottság

2018. okt. 30. 17:09:06

Büszkék vagyunk rá, hogy KEMI tagok is helyet kaptak a Mediációs Munkabizottságban!

KEMI est - "Solve It Together!" - Vendégeink dr. Sütő Ágota és dr. Horváth Dénes

2018. ápr. 5. 9:53:57

A viták – a jogászok által – nem csak, hogy kezelhetőek, hanem a felek közös bevonásával új együttműködéseknek is teret tudnak biztosítani.