Könyvajánló: Jogi segítségnyújtás - közvetítés - áldozatpolitika
2016. júl. 3. 19:07:49

Könyvajánló: Jogi segítségnyújtás - közvetítés - áldozatpolitika

Megjelent Dr. Szekeres Diána KEMI tag könyve, melynek címe: Jogi segítségnyújtás - közvetítés - áldozatpolitika Gratulálunk a szerzőnek, aki ősszel egy KEMI est keretében mutatja majd be könyvét!

Az értekezés témája a joghoz jutás egyes alternatíváinak alapjogi, valamint jogszociológiai szempontú vizsgálata, közelebbről az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és az alternatív vitarendezési mechanizmusok intézményi aspektusainak, illetve empirikus megközelítésének feltárása Magyarországon és Hollandiában. A szerző törekedett a hatékonyság, a gyorsaság és az olcsóbb jogérvényesítés megvalósítását felvázoló ingyenes, megelőlegező jellegű vagy piaci mechanizmussal működő, jogvédelmet széles körben biztosító jogintézmények szolgáltatásainak feltárására. A fogalmi elhatárolások tisztázásával, alapkérdések felvázolásával, az interdiszciplináris dogmatika végkövetkeztetéseivel, statisztikai adatfeldolgozással, komparatív elemzéssel feltárásra került a hazai és a holland társadalom jogi háttere. A primer kutatásmódszertan során a szerző mérte az egyes jogi, valamint alternatív jogi területek irányában tanúsított aktivitás mértékét, továbbá a vélemények és a kialakított kritikai észrevételek tükrében a potenciális fejlesztési lehetőségek felvázolására került sor.

Könyvajánló: Jogi segítségnyújtás - közvetítés - áldozatpolitika

A jogi problémák megoldásakor sokszor komplexitásuk folytán alternatív eszközöket is alkalmazni kell, hiszen a jogállam peremterületén elhelyezkedő limes sokszor olyan megközelítést biztosít, amely induktív és az elméleti bemutatás mellett gyakorlatorientált vizsgálati módszerrel barátságos jogalkalmazói megközelítéshez vezethet. Így abban bízom, hogy szakavatott, „emberséges", segítőkész, mindazonáltal „jogban járatos" állami és civil segítségnyújtók biztosíthatják, hogy az emberek ne maradjanak egyedül jogi problémáikkal, hiszen a jog hatékonysága alapvető jogi feltételektől is függ: az optimális jogalkotástól, a jogalkalmazás hatékonyságától, valamint a jogtudat színvonalának prioritásától.

Bővebb információ és a könyv megrendelése: http://hvgorac.hu/jogi_segitsegnyujtas?search=Szekeres+Di%C3%A1na 

Hozzászólás

Érdekes lehet számodara

Kötelező mediáció az EU tagállamokban

2019. aug. 13. 17:07:31

A mediáció a megértéssel foglalkozik, ahol a megértés a problémát a maga komplexitásában képes megfogni.

Megalakult a Mediációs Munkabizottság

2018. okt. 30. 17:09:06

Büszkék vagyunk rá, hogy KEMI tagok is helyet kaptak a Mediációs Munkabizottságban!

KEMI est - "Solve It Together!" - Vendégeink dr. Sütő Ágota és dr. Horváth Dénes

2018. ápr. 5. 9:53:57

A viták – a jogászok által – nem csak, hogy kezelhetőek, hanem a felek közös bevonásával új együttműködéseknek is teret tudnak biztosítani.