A gyermek részvétele a mediációs eljárásban
2018. márc. 6. 13:49:11

A gyermek részvétele a mediációs eljárásban

A Közép Európai Mediációs Intézet arra volt kíváncsi, hogy az egyes EU tagállamokban mennyire jellemző a gyermekek részvétele a mediációs eljárásokban, különös tekintettel akkor, ha felmerül a jogellenes gyermekelvitel lehetősége

 

A Közép Európai Mediációs Intézet azt vizsgálta, hogy az egyes EU tagállamokban a mediációs eljárásokban részt vesznek-e a gyermekek, erre milyen jogszabályok irányadóak és az egyes tagállamok jogrendszere hogyan kezeli ezt a kérdést. A nem átfogó vizsgálat eredményeit a KEMI egy cikksorozatban mutatja be az érdeklődő szakemberek részére.

Képtalálat a következőre: „malta family mediation”

Cikksorozatunk első részében röviden megismerkedhetnek a máltai,a görög, a szlovák és a lengyel gyakorlattal.

Málta

A máltai jog szerint kötelező mediációt alkalmazni házas felek szeparációja vagy szülői felügyeleti kérdések rendezése esetén.

Ugyanakkor a mediátort nem kötelezi a jog arra, hogy ebben a folyamatban a gyermek is részt vegyen. Ha a mediáció sikertelenül zárul, és az ügyet a Családjogi Bíróság előtt vitatják meg, a bíróság rendelkezhet úgy, hogy a gyermeket meghallgatja. Ez azonban az eljáró bíró diszkrecionális jogkörébe tartozik.

Máltán a Családjogi Bíróság foglalkozik a magán szeparációval és a házassági bontókeresetekkel A kezdő mediációs eljárás elején a Bíróság általában kinevez egy ügyvédet, hogy a kiskorú érdekeit képviselje a 7. cikk (2) bekezdése alapján. Így a gyermeknek is van szava az ügyben és a mediátor, illetve a bíróság akkor hallgatja meg külön, ha úgy tartja szükségesnek a bizonyítás érdekében.

Képtalálat a következőre: „child abduction mediation”

 

Görögország

A görög jog több bíróságon kívüli eljárást ismer az egyes jogviták feloldására – ilyenek az igazságügyi mediáció és mediáció.

Családjogi területen nem tiltott a gyermekek részvétele ezen eljárásokban.

Igazságügyi mediáció

Az igazságügyi mediáció alkalmazását a 4055/2012-es törvény tette lehetővé a görögországi polgári perrendtartást megújító 214B szakasz bevezetésével. Ez a viszonylag új jogintézmény megengedi a felek számára, hogy jogvitájukat igazságügyi mediáció révén oldják meg. Az igazságügyi mediációt bírósági eljárási szak előtt lehet lefolytatni, illetőleg a perfüggőség fennálltáig.

A mediátor (aki lehet első fokon eljáró bíró vagy vezetőbíró) nem kötelező erejű megoldási javaslatot kínálhat. Ha a felek megállapodásra jutnak, a mediátor, a felek és jogi képviselőik aláírásával ellátott jegyzőkönyvet vesznek fel az egyezség tartalmával, amelyet a helyszínt adó bíróság titkárságán iktatnak. Az iktatás időpontjától kezdve a megállapodás kötelező erővel bír.

Mediáció

Görögországban a mediációs eljárásról a polgári és kereskedelmi ügyekben történő mediációról szóló 3898/2010-es törvény rendelkezik. A hatálya alá tartozik minden EU területén belüli polgári és kereskedelmi ügy, azon jogok és kötelezettségek kivételével, amelyekről maguk a felek nem rendelkezhetnek. A felek akár a bírósági eljárást megelőzően, akár a perfüggőség felmerülését követően fordulhatnak mediátorhoz.

A mediációs megállapodást a feleknek alá kell írniuk. Az eljárás végén a mediátor, a felek és jogi képviselőik aláírásával ellátott jegyzőkönyvet vesznek fel a megállapodás tartalmával. Az eredeti példányt iktatják a bíróságon, ettől az időponttól kezdve az ebben foglaltak kötelező érvénnyel bírnak. Nem nemzetközi jogviták esetén a mediációt csak olyan ügyvédek folytathatják le, akik rendelkeznek mediátori képesítéssel. Nemzetközi jogviták esetén olyan akkreditált mediátorok is eljárhatnak, akik nem szükségképpen tartanak fent ügyvédi praxist.

Szlovákia

A családi ügyekkel (gyermekelvitel, láthatási jog) kapcsolatos mediáció esetén csak a szülők jelenlétet részesítik előnyben. Álláspontjuk szerint a gyermek vagy ügyvéd jelenléte a foglalkozás alatt a szülők közötti intimitást és őszinteséget törné meg.

Természetesen ez csak  javaslat a szülők felé. Amennyiben a szülők a gyermekek jelenlétét szeretnék a foglalkozások idején, mi azt nem tiltják meg. Azonban a mediáció rövid történetében a szülők mindig egyetértettek a javasolt módszerrel.

A szlovák jogban nincsenek olyan rendelkezések amelyek meghatároznák, hogy a gyermekek részt vegyenek –e a mediációs eljárásban vagy sem.

 

Képtalálat a következőre: „child abduction”

Lengyelország

A lengyel jogban nincsenek olyan jogi szabályozások, amelyek a gyermekek részvételére vonatkoznak a mediációs eljárás során.

Gyakorlatilag a mediációs központok a saját belső szabályaik alapján szabályozzák a gyermekek részvételét a mediációs eljárásban.

A Lengyel Mediációs Központ ( az egyik legnagyobb Lengyelországban) azt javasolja, hogy a mediátorok  ösztönözzék arra a szülőket, hogy gyermekeik vegyenek részt a mediációs eljárásban annak érdekében, hogy a kezdeti "diagnózist" kialakítsák az adott gyermekre vonatkozóan. Azok a gyermekek aki részt vettek  a mediációs eljárásban  tájékoztatást kaphattak olyan fontos dolgokról és döntésekről amelyek a szülei vitájához kapcsolódik.

A mediátor a mediációs eljárásban egyetérthet a szülőkkel a gyermek mediációs eljárásban való részvételének lehetséges kizáró okairól és előnyeiről.

A mediátornak a gyermek jóváhagyását kell kérnie mediációban való részvételéről.

A fentiekben említett mediációs központ nem javasolja a gyermekek részvételét olyan eljárásban amelyek családi ügyek alá tartoznak, a bírósági mediációs eljárásban a mediátornak különleges képességekkel és  ismeretekkel kell rendelkeznie a családi ügyekről a pszichológia, pedagógiai, szociológiai  vagy jogi ismeretekkel kell rendelkeznie.

Hozzászólás

Érdekes lehet számodara

Aláírták a Szingapúri Egyezményt

2019. aug. 7. 11:16:09

46 ország képviselője írta alá 2019. augusztus 6-án a Szingapúri egyezményt

A közvetítésről szóló ENSZ-egyezményt ezen a héten írják alá Szingapúrban

2019. aug. 6. 14:51:33

Az aláírók célja a globális kereskedelem megkönnyítése és a viták „alternatív és hatékony” kezelésének előmozdítása