Egy sikeres mediátor, egy sikeres mediáció
2017. jan. 22. 19:10:50

Egy sikeres mediátor, egy sikeres mediáció

Az a mediáció sikeres, amelyben mindegyik fél együttműködik a megegyezésért vagy a folyamatban lévő vita méltányos megoldására egy olyan pártatlan mediátor segítségével, aki segít a kommunikáció létrehozásában a felek között, és megelőzi az egyezség kimenetelét akadályozó zsákutcákat. A mediáció célja a megoldás. A megoldás eléréséhez jelentős időre van szükség, olyan opciók megtalálásához, amelyek mindkét fél számára kielégítőek, máskülönben nincs megegyezés. A mediátor fő célja, hogy a vitázó feleket ösztönözze az egymással való kommunikációra a vitával kapcsolatban, pártatlanul és figyelmesen.

A kudarc leggyakoribb okai

A vitázó felek közti hatékony kommunikáció, illetve az ügy megoldása iránti elkötelezettségük nélkül sikertelen lesz. A medicáió során néha elérjük azt a pontot, amikor a vitázó felek nem képesek vagy nem akarnak egymással kommunikálni, mert elbátortalanodnak, frusztrálódnak, vagy csalódnak.

Az alábbiak a kudarc fő okai, amelyeket a feleknek minden mediációban igyekezniük kell elkerülni:

a) Nem megfelelő mediátor

Bárkit lehet mediátornak választani, feltéve, hogy a felek elégedettek a képességeivel. A hatékony mediációhoz azonban általában mediációs képzettség és tapasztalat szükségeltetik. Nehéz olyan mediációban sikert elérni, ahol a mediátor nem képes a felek közti kommunikációban felmerülő zsákutcák és akadályok leküzdésére.

b) A mediációra való előkészület hiánya

Ha a mediáció nincs előkészítve, ez szinte biztosan e mediációs folyamat lelassulásához, és az értékes idő elvesztéséhez vezet.

c) A felek nem elkötelezettek a vita megoldása iránt

Ha egy vitázó fél vagy ügyvéd arról tájékoztatja a mediátort, hogy nem áll szándékában rendezni az ügyet, ez rögtön értelmetlenné teszi a mediációt.

d) A megegyezés gátjai és akadályai

Sok olyan akadály, mint a rejtett szándék vagy a sértődöttség lelassíthatja a mediációs folyamatot, vagy akár frusztrációt is okozhat.

A mediátor legyen "PTF", azaz pártatlan, türelmes, figyelmes

A mediátoroknak mindig pártatlannak, türelmesnek és figyelmesnek kell lenniük, függetlenül adottságaiktól, képzettségüktől és tapasztalatuktól.

Legyen pártatlan: A mediátornak pártatlanul kell végeznie a mediációt, elkerülve a valamelyik vitázó fél javára való részrehajlásra utaló viselkedést. A mediációs folyamat minőségét javítja, ha a felek bíznak a mediátor pártatlanságában. A mediátornak óvakodnia kell a felek személyes jellemzőin, hátterén vagy cselekedetein alapuló előítéletektől.

Legyen türelmes: A mediációban résztvevő felek általában úgy vélik, nekik van igazuk a vitában. Valamelyik fél esetleg nem tudja megkülönböztetni saját érdekét a másik félétől, és valamennyi félnek lehetnek irreális elvárásai. A nehéz ügyek kezelése sok időt igényel, csakúgy, mint az, hogy az emberek véleménye megváltozzon. A felek számára fontos, hogy kellő időt szánjanak ezekre a változásokra, a mediátornak pedig a türelem jelképének kell lennie a folyamatban.

Legyen figyelmes: A megfelelő mediátor képes kell, hogy legyen a nehéz ügyeken alaposan dolgozni a sikeres mediáció akadályainak elkerülése vagy leküzdése érdekében. A mediátornak elemeznie kell, hogy a vitázó félnek valóban nincs-e szándéka a vita megoldására, vagy csak elbátortalanodott, és segítségre van szüksége a hatékony kommunikációhoz. Ha a vitás fél úgy érzi, kényszerítik a mediációban való részvételre, a mediáció nem fog sikerülni. Zsákutcát jelenthetnek az értékekben, orientációban vagy érzékelésben meglévő különbségek. Ezeknek a gátaknak az észrevétele lehetővé teszi a mediátor számára, hogy a zsákutcából adódó problémákat megszüntesse.

Online mediáció, sikeres lesz-e?

A non verbális kommunikáció a mediáció nagyon fontos része, amely az online mediációból hiányzik. Sokkal könnyebb az elmondottakat értelmezni, ha a mediátor jelen van. Bár szavak hangzanak el, ezek jelentése azonban eltérhet, attól függően, hogy hogyan mondják ki őket. Ha a mediátor nem tudja minden eszközét használni a mediáció megkönnyítésére, minden valószínűség szerint megszakítja a vitarendezési folyamatot, és megemeli a stresszszintet a már amúgy is feszült helyzetben. Az online mediáció további problémája, hogy a mediátornak a technológiával kapcsolatban szkeptikus és bizalmatlan emberekkel kell együtt dolgoznia. Ezért, a szemtől-szembeni mediáció minél jobb imitálására a technológiát modernizálni szükséges és fel kell készítenie a szakembereket az online mediációs folyamat zavartalan lebonyolítására.

Írta: Rafael Berdaguer Hijano

Hozzászólás

Érdekes lehet számodara

Aláírták a Szingapúri Egyezményt

2019. aug. 7. 11:16:09

46 ország képviselője írta alá 2019. augusztus 6-án a Szingapúri egyezményt

A közvetítésről szóló ENSZ-egyezményt ezen a héten írják alá Szingapúrban

2019. aug. 6. 14:51:33

Az aláírók célja a globális kereskedelem megkönnyítése és a viták „alternatív és hatékony” kezelésének előmozdítása

Nézőpontok a családi mediátorok szempontjából

2018. szept. 26. 13:31:33

Mediációs konferencia Szegeden!