Határokon átívelő gyermekvédelem
2017.01.22. 20:23:42 hozzászólás

Határokon átívelő gyermekvédelem

Az ISS /Internatiomal Social Service/ együttműködési projektje a nemzetközi családi mediációról ajánlásai

Bevezető

A mediáció egy megfelelő és hasznos vitarendezési mechanizmus a legtöbb országban világszerte. Lehetővé teszi, hogy a családok tiszteletteljesen és békésen rendezzék vitáikat, amely a személyes értékeken és érdekeken nyugszik. A felek és a gyerekek érdekeinek biztosítása érdekében a családi mediáció bizonyos normatívái lettek lefektetve sok országban.

Az 1980, 1996 és 2007-es Hágai Egyezmény, a Brüsszeli bis II rendelet kifejti a szerződő államok felelősségét, hogy minden, megfelelő lépést megtegyenek, hogy elősegítsék a közvetített és más egyezségre jutott megoldásokat nemzetközi helyzetekben, amelyre az Egyezmény vonatkozik. Ráadásul, azokban a családi ügyekben, amelyek a nemzetközi jogi keretein kívül esnek a mediáció lehet egy megfelelő és hasznos mechanizmus, hogy elérjük az egyes államok célját abban, hogy segítsenek a családoknak egyezségen alapuló megoldást elérni.

Ahogy a társadalmi mobilitás globálisan növekedett, a határokon átívelő családi viták és esetek is megsokszorozódtak. Tevékenységi területét alapul véve az egész világon az ISS felismerte azt a szükségszerűséget, hogy tovább kell fejleszteni az együttműködést, hogy megerősítsék a nemzetközi családi mediációs szolgáltatást és összehangolják azon szabványok kidolgozását, amelyek határokon átívelő családi mediációra vonatkoznak olyan helyzetekben, amelyekre az 1980, 1996 és 2007es Hágai Egyezmény vonatkozik, vagy más szituációkra, mint például nemzetközi áthelyezés és a szülői felelősség megosztása, illetve olyan helyzetekre, amelyekre nincs létező nemzetközi gyakorlat.

Ezen célból létrejött az ISS Együttműködési Folyamat a Nemzetközi Családi Mediációról / ezek után mint „ az Együttműködési Folyamat" (Collaborative Process) /.

Az első szakaszban az ISS a családi mediáció szakértőinek egy nemzetközi csapatával együtt elkészített és kiadott egy kézikönyvet Családi konfliktusok megoldása, Útmutató a nemzetközi családi mediációhoz címmel. A második szakaszban az ISS kezdeményezte az „Együttműködési folyamatot", és szétosztott egy kérdőívet a sztenderdekre és a nehézségekre vonatkozóan, amelyek a határokon átívelő családi mediációra vonatkoznak világszerte. A kapott válaszokra alapozva gyakorló családi mediátorok kiszélesített nemzetközi csoportja találkozott Genfben, 2015. október 21-23-án, és megvitatta Nemzetközi családi mediációs folyamatok chartáját, és Jónak ígérkező Gyakorlatok sorának kifejlesztését.
Ezen kívül a „Együttműködési Folyamat" elfogadta, és ösztönzött egy megerősített együttműködést az államok / országok/ között, mediációs struktúrákra vonatkozóan, amelyek a határokon átnyúló családi konfliktusokra, jogellenes gyermekelvitelre és mediációt alkalmazó ügyvédekre specializálódott.

A szakértők a következő ajánlásokat fogadták el:

A. Az országoknak meg kellene fontolniuk a következő jónak ígérkező gyakorlatokat és azok foganatosítását saját adminisztratív és jogi hatóságaiknál:

1. Tájékoztatni a határon átnyúló családi vitában érintett személyeket a nemzetközi családi mediáció lehetőségéről ( példaként lásd a kézikönyvet Családi konfliktusok megoldása, Útmutató a nemzetközi családi mediációhoz, csakúgy mint más többnyelvű információs anyagok a Határon átnyúló családi mediációról, amelyet olyan mediációs szolgálatok adtak ki, amelyek a határon átnyúló családi konfliktusokra és jogellenes gyermekelvitelre specializálódtak világszerte) és további információt nyújtani a mediáció használatának legális kereteiről ahhoz, hogy egyezség szülessen olyan ügyekben, amelyek nemzetközi áthelyezésről és a szülői felelősség megosztásáról szólnak.

2. Ismertetni az érintett személyekkel a speciálisan határokon átnyúló mediációs struktúrákat és szolgáltatásokat, belefoglalva azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a másik fél állama hozott létre a bírósági eljárás előtt, alatt és után.

3. Jelöljenek ki egy referencia személyt a családi mediációra vagy egy hasonló együttműködési mechanizmusra, aki részt vesz a Nemzetközi családi mediációs folyamatok chartájának megalkotási folyamatában.

4. Egy anyagi támogatás lehetőségének megfontolása azon családok megsegítésére, akik részt vesznek mediációban.

5. Vizsgálja meg a határon átnyúló családi mediációra utalt családok költség-haszon hatását az állam költségvetésére vonatkozóan, ahogy ezt már tették néhány államban.

6. El kell ismerni azt, hogy a mediáció használható gyermekelvitel, és más gyermekkel kapcsolatos ügyek, esetek megelőzésében (például gyermekkereskedelem és kizsákmányolás). A gyermekelvitel ügyében érintett feleket először specializálódott határon átnyúló mediációra vagy ezt alkalmazó ügyvédhez kellene irányítani és/vagy mediációról szóló tájékoztatást tartani, ahogy ezt már teszik számos országban.

7. Vizsgálja ki annak a lehetőségét, hogy a határon átnyúló családi mediációs megegyezés elismerése és végrehajtása kötelező erejű a másik fél államában, külön eljárás szükségessége nélkül.

B. A mediációban részt vevő személyek jogainak biztosítása érdekében az Együttműködési folyamat a következő elemekre szeretné felhívni a figyelmet (amelyek a nemzetközi családi mediációnak az alapelvei):

1. Ahhoz, hogy részt vehessen mediáción tájékoztatáson alapuló beleegyezés szükséges.

2. A mediációba való beleegyezés nem veszi el a folyamatban érintett személyek jogát a jogi eljárástól, másrészről, a mediációba való beleegyezés megadja az érintett személy jogát ahhoz, hogy befejezze a mediációs folyamatot.

3. A mediációban érintett összes téma bizalmas és nem használható fel a bírósági eljárásban sem. Ha bármely államnak van törvényes kivétele a titoktartási szabály alól, ezeket a kivételeket ismertetni kell a résztvevőkkel a mediáció előtt.

4. A mediátornak fenn kell tartania a semlegességét/ pártatlanságát és nem kényszerítheti az érintett személyeket a megegyezés létrehozására.

5. Amikor a döntések gyerekekre és az ő jólétükre/életükre vonatkoznak, a gyerek jogai és érdekei a legfontosabbak. Ráadásul, ahol lehetséges, a gyerek véleményét is meg kellene hallgatni a döntéshozatal során.

 Az eredeti, angol nyelvű dokumentumot magyarra fordította Dezsőfi Beatrix KEMI tag. ( http://www.iss-ssi.org/images/Conf-MFI/Recommendations_ENG.pdf )

Hozzászólás

Érdekes lehet számodara

Aláírták a Szingapúri Egyezményt

2019.08.07. 11:16:09

46 ország képviselője írta alá 2019. augusztus 6-án a Szingapúri egyezményt

A közvetítésről szóló ENSZ-egyezményt ezen a héten írják alá Szingapúrban

2019.08.06. 14:51:33

Az aláírók célja a globális kereskedelem megkönnyítése és a viták „alternatív és hatékony” kezelésének előmozdítása