NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ A POLGÁRI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEKBEN VÉGZETT KÖZVETÍTÉS EGYES SZEMPONTJAIRÓL SZÓLÓ 2008/52/EK IRÁNYELV ALKALMAZÁSÁRÓL
2017.01.23. 10:30:54

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ A POLGÁRI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEKBEN VÉGZETT KÖZVETÍTÉS EGYES SZEMPONTJAIRÓL SZÓLÓ 2008/52/EK IRÁNYELV ALKALMAZÁSÁRÓL

Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indít a 2008/52/EK közvetítési irányelv alkalmazási tapasztalatairól (A kérdőív 2015. december 11-ig tölthető ki!)

A polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló 2008/52/EK irányelv (továbbiakban: a közvetítési irányelv) célja, hogy megkönnyítse az alternatív vitarendezés igénybevételét, és ezáltal elősegítse a jogviták egyezséggel történő rendezését. Ezért olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek ösztönzik a közvetítés térnyerését, illetve biztosítani hivatottak a közvetítés és a bírósági eljárások közötti egyensúlyt. A közvetítési irányelvet a több tagállamot érintő, polgári és kereskedelmi ügyekben fennálló vitákra kell alkalmazni.

letlts

A közvetítési irányelv előírja a tagállamoknak, hogy biztosítsák a közvetítés magas színvonalát (magatartási kódexek kidolgozása, a közvetítők képzése és egyéb minőségbiztosítási előírások révén), segítsék elő a közvetítés igénybevételét, gondoskodjanak a közvetítés eredményeképpen létrejött megállapodások végrehajthatóságáról, valamint a közvetítési eljárással kapcsolatos információk titkosságáról, biztosítsák, hogy az elévülési időszak ne járjon le a közvetítési eljárás alatt, továbbá hogy gondoskodjanak a nyilvánosság tájékoztatásáról a közvetítők vagy a közvetítői szolgáltatást nyújtó szervezetek elérhetőségére vonatkozóan.

A közvetítési irányelv 11. cikke előírja, hogy a Bizottságnak jelentést kell előterjesztenie az irányelv alkalmazásáról. A jelentés megfelelő előkészítése érdekében a Bizottság indokoltnak tartja, hogy konzultáljon az érdekelt szervezetekkel és a lakossággal. Kívánatosnak tartja, hogy a konzultációban a lehető legtöbben részt vegyenek, mivel fontosnak tartja, hogy képet alkosson minden érdekelt fél – a közvetítők, a gyakorló jogászok és jogtudósok, a bíróságok, a tagállami hatóságok és az érdekelt szervezetek – témával kapcsolatos véleményéről és javaslatairól. Ez a közelítésmód összhangban áll a Bizottság minőségi jogalkotásra vonatkozó elveivel. A konzultációs kérdőív azonban nem csak a szakértőknek szól. A Bizottság mindazoknak a magánszemélyeknek a részvételére számít, akik érdeklődnek a téma iránt.

A válaszadóknak nem kell feltétlenül az egész kérdőívet kitölteniük. Elég, ha csak a kérdések egy részét válaszolják meg. Annak érdekében, hogy a válaszokat a lehető legjobban ki tudjuk értékelni, szükségünk van néhány alapvető háttér-információra a válaszadókkal kapcsolatban.

A kérdőívet ki lehet tölteni az interneten. Ha a válaszadóknak további észrevételeik vannak, a kérdések megválaszolása után azokat külön dokumentum formájában feltölthetik.

Felelős szervezeti egység: Európai Bizottság, Jogérvényesülési Főigazgatóság, A1-es egység: Polgári jogi jogérvényesülési politika

E-mail: JUST-CIVIL-COOP@ec.europa.eu

A kérdőív magyar nyelven elérhető közvetlen itt: Nyilvános konzultáció

A nyilvános konzultációról bővebben itt olvashat angol nyelven: Public consultation on the application of Directive 2008/52/EC on certain aspects of mediation in civil and commercial matters

Hozzászólás

Érdekes lehet számodara

Aláírták a Szingapúri Egyezményt

2019.08.07. 11:16:09

46 ország képviselője írta alá 2019. augusztus 6-án a Szingapúri egyezményt

A közvetítésről szóló ENSZ-egyezményt ezen a héten írják alá Szingapúrban

2019.08.06. 14:51:33

Az aláírók célja a globális kereskedelem megkönnyítése és a viták „alternatív és hatékony” kezelésének előmozdítása