Németország: mediáció a jogellenes gyermekelviteli ügyekben
2017. jan. 22. 20:18:10

Németország: mediáció a jogellenes gyermekelviteli ügyekben

Összefoglalónkban bemutatjuk, hogy Németországban milyen lehetőségek állnak a szülők rendelkezésére akkor, amikor egy jogellenes gyermekelviteli helyzetbe kerülnek.

A német Budesamt für Justiz (igazságügyi minisztérium) mint a fenti Hágai Egyezmény német központi hatósága a hatályos német jog alapján jogosult és köteles is az egyezmény alapján elé beterjesztett visszaviteli kérelmeket bíróság előtt érvényesíteni.

A gyermek érdekében üdvözölendők az egyezségen alapuló vitarendezések.

Ennek megfelelően a központi hatóságok a Hágai Egyezmény 7. cikke második bekezdésének c) pontja szerint támogatják a feleket abban, hogy békés úton találjanak megoldást vitájukra.

A mediációs eljárás során a feleket mediátorok segítik abban, hogy a gyermeket illető konfliktusukat önállóan oldják meg. A mediátorok konstruktív légkört teremtenek, és gondoskodnak a felek egymással szembeni fair eljárásáról. A mediátoroknak nincs döntési jogkörük, csupán a feleket támogatják abban, hogy a problémájukra közösen ésszerű megoldást találjanak.

A mediáció bizalmas és nem nyilvános. A mediáció nem csupán a gyermek szokásos tartózkodási helyére és visszavitelére összpontosíthat, hanem érinthet olyan témákat is, mint a gyermeknek a szüleivel való kapcsolattartása, konkrét láthatási egyezség, gyermektartási egyezség, iskolai oktatás, bi-kulturális nevelés, anyagi támogatás szükséges szabályozása stb.

A felek maguk döntik el, hogy milyen témákat kívánnak megtárgyalni. A mediáció így, a Hágai Egyezmény szerinti bírósági eljárás mellett lehetőséget biztosít a feleknek arra, hogy további fontos témákat beszéljenek meg, és adott esetben közös megegyezéses megoldást találjanak.

A Budesamt für Justiz a bikulturális komeditáció alapján közvetít. Ezekben az esetekben az eljárást két mediátor végzi. A mediátoroknak (egyik férfi, másik nő) eltérő alapfoglalkozása van, az egyikük jogi végzettséggel rendelkezik, a másik pszichoszociálissal vagy pedagógiaival. Azonkívül az érintett felek származási országából származnak, ezért osztják azok kulturális és nyelvi hátterét is.

A mediátorok nem csupán tanulmányuk és tapasztalatuk miatt, de speciálisan az elviteli ügyekre irányuló végzettségük miatt is képzett szakemberek.

A Budesamt für Justiz mint német központi hatóság a Hágai Egyezmény szerinti mediációs eljárásokat szerződéses megbízás alapján szoros együttműködésben folytatja egy szakosodott civil szervezettel, a berlini székhelyű MiKK-val.

E szervezetről a http://www.mikk-ev.de oldal nyújt információt.

A mediáció általában ott zajlik, ahol a gyermek tartózkodik, és ahol a visszavitelre irányuló bírósági eljárás folyik. A mediációs eljárás költségeit, beleértve a felek és a mediátorok utazási és szállásköltségét is, általában a felek viselik. A mediáció költségei nem fedezhetőek a párhuzamosan futó bírósági eljáráshoz nyújtott támogatásból. Egyedi esetekben azonban az utazási költségek (de nem magának a mediációnak a költségei, különösen a mediátorok javadalmazása) fedezhetőek a bírósági eljárásban megállapított támogatásból.

A felek mediációra való készsége nem jelenti a hátrahagyott szülő beleegyezését az elvitelbe – ezt a felek által aláírandó kezdeti egyezségbe is kifejezetten beleveszik.

Amíg a felek kifejezetten nem nyilatkoznak másképp, a Hágai Egyezmény szerinti bírósági eljárás is párhuzamosan, a mediációtól függetlenül, időbeli késlekedés nélkül folytatódni fog. A mediáció eredményeit az a bíróság teszi jegyzőkönyvbe foglalással kötelező erejűvé, amely előtt a Hágai Egyezmény szerinti visszaviteli eljárás folyik.

Egyedi esetekben ezenfelül szükséges lehet az egyezség eredményét a másik államban is elismertetni. Ezért a mediáció során lehetséges és szükséges is a jogi képviselő igénybevétele.

Hozzászólás

Érdekes lehet számodara

Szeretné abbahagyni a tanácsok osztogatását, de nem tudja, mit tegyen helyette?

2017. jún. 8. 9:32:38

A konyhapultra könyökölvén hallgatott, amíg beszéltem a napomról és ilyen hangokat hallatott: „ Úhhhh…” „Ah!” „Óóó!” „Hmmm!"

Az őszinte hallgatás sebezhető

2017. jún. 8. 9:22:50

„Amikor őszintén hallgatunk valakit, számítanunk kell arra, hogy mi magunk megváltozunk attól, amit hallottunk.”

3 hétköznapi gyakorlat, hogy jó hallgatóvá váláshoz

2017. jún. 6. 15:50:06

Nem leszünk jobb hallgatók egy konfliktus közepén, ha épp akkor gyakoroljuk a jó hallgatást. Akkor leszünk jobbak, ha ezt nem konfliktus közben tesszük, hanem amikor kisebb a tét és könnyebb a helyzet...