Svájc: mediáció jogellenes gyermekelviteli ügyekben
2017. jan. 22. 20:04:15

Svájc: mediáció jogellenes gyermekelviteli ügyekben

Összefoglalónkban bemutatjuk, hogy Svájcban milyen szabályok érvényesek olyan esetekben, amelyek tárgya jogellenes gyermekelvitel.

 

- bírósági eljárást megelőzően – önkéntes részvételközponti hatóság a visszaadási kérelem beérkezését követően az önkéntes visszavitelre való felhívással egyidejűleg felhívja a feleket a mediációra

-bíróság a gyermekelviteli eljárásban hivatalból hívja fel a feleket a mediációra, kivéve ha a központi hatóság ezt már megtette vagy eleve kudarcara van ítélve (vonatkozó törvényükben meghatározva)

- végrehajtó hatóság is elrendelheti

A mediációt az Igazságügyi Szövetségi Hivatal által létrehozott szakemberekből és intézményekből álló hálózat végzi, hozzájuk az eljárás bármely szakaszában lehet fordulni

 

Mediáció célja

A szülők közötti olyan közös megegyezésen alapuló megoldás kidolgozása, amely a gyermek érdekeit és szükségleteit veszi figyelembe

Előkészítés, keretek, a mediáció jellemzői

- A felek előzetesen egy szerződést írnak alá a mediáció lefolytatásának körülményeivel kapcsolatban (szervezés, eljárás, költségek, stb)

- A megbeszéléseket 2 szakember vezeti (nagy földrajzi távolság esetén – telefon, videó vagy skype segítségével) illetve más szakember is segíthet pl. tolmács

- titoktartás , bizalmas jellegű a megbeszélés

- a visszaadandó gyermek szokásos tartózkodási helyére vonatkozik a mediáció

- a mediátor tájékoztatja a központi hatóságot vagy az elrendelő hatóságot az eljárás eredményéről, vagy kudarcának okáról

- felek a jogi kérdésekben konzultálhatnak ( központi hatósággal vagy jogi képviselőjükkel)

- 12 év alatti gyermeket nem vonják be a mediációba, de ha a gyermeknek képviselőt neveznek ki, ő részt vehet a mediációban

- mediációs egyezséget írásba kell foglalni és a bírósággal (vagy hatósággal) jóváhagyatni

- gyors mediáció a gyermek érdekében

- ha a szülő nem tudja fedezni a költséget – központi hatóságnál kérheti a költségek részleges vagy teljes fedezetét (általában 2000 CHF-ig fedezik a költségeket, ami kb. 10 óra mediáció)

Mediáció szervezésének folyamata - Szövetségi Igazságügyi Hivatal útján

Ha a külföldön lévő szülő hajlandó a mediációban részt venni - általuk rendszeresített meghatalmazást kell kitölteni és megküldeni a Hivatalnak

A szülő kérheti a költségek részbeni vagy teljes fedezetének átvállalását a Hivataltól, az erre vonatkozó kérelmet kell megküldeniHa mindkét szülő hajlandó részt venni, az aktát átküldik annak a mediátornak vagy szervezetnek, aki a mediációt lefolytatja.

Hozzászólás

Érdekes lehet számodara

Szeretné abbahagyni a tanácsok osztogatását, de nem tudja, mit tegyen helyette?

2017. jún. 8. 9:32:38

A konyhapultra könyökölvén hallgatott, amíg beszéltem a napomról és ilyen hangokat hallatott: „ Úhhhh…” „Ah!” „Óóó!” „Hmmm!"

Az őszinte hallgatás sebezhető

2017. jún. 8. 9:22:50

„Amikor őszintén hallgatunk valakit, számítanunk kell arra, hogy mi magunk megváltozunk attól, amit hallottunk.”

3 hétköznapi gyakorlat, hogy jó hallgatóvá váláshoz

2017. jún. 6. 15:50:06

Nem leszünk jobb hallgatók egy konfliktus közepén, ha épp akkor gyakoroljuk a jó hallgatást. Akkor leszünk jobbak, ha ezt nem konfliktus közben tesszük, hanem amikor kisebb a tét és könnyebb a helyzet...